ОБРЪЩЕНИЕ ДО ПОСЛАНИЦИТЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Сряда, 10-24-2007

Днес, 24.10.2007 г., българските учители и непедагогически персонал изпращат обръщение до посланиците на страните от Европейския съюз в България...

ОБРЪЩЕНИЕ ДО ПОСЛАНИЦИТЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО ТЕХНИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА, ПОСЛАНИЦИТЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
БЕЛГИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ХОЛАНДИЯ, ДАНИЯ, ИРЛАНДИЯ, ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО, ГЪРЦИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ, АВСТРИЯ, ФИНЛАНДИЯ, ШВЕЦИЯ, ЕСТОНИЯ, КИПЪР, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, МАЛТА, ПОЛША, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, УНГАРИЯ, ЧЕХИЯ И РУМЪНИЯ
ОБРЪЩЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ОТ СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Ваши Превъзходителства,
Вече пета седмица работещите в системата на средното образование -над 130 000 души педагогически и непедагогически пердонал, стачкуват. Училищата в България са затворени. Класните стаи пустеят. Учителите, които стояха в основата на демократичните промени и пътя към Европа, живеят с мизерна месечна заплата от около 180 евро. Помощния персонал - с 105 евро. В един нов свят с високи социални и интелектуални стандарти, ние сме обречени на жалко съществуване, защото висококвалифицирания интелектуален труд е тотално обезценен. Образователната система в България е застрашена, застрашена е съдбата на младите хора - бъдещите граждани на обединена Европа.
Учителите и непедагогическият персонал в България от системата на средното образование се обръщаме към Вас, като граждани на Република България и граждани на Европейския съюз Ваши Превъзходителства, да упражните своето влияние върху българското правителство, да внушите европейските ценности и европейския начин на диалог. Българското правителство умишлено, чрез протакане на преговорите за разрешаване на острия социален конфликт в системата на средното образование, икономически принуждава учителите и непедагогическит персонал да прекратят своите протестни и стачни действия.
34% от педагозите в България са учителски семейства, които за месец октомври няма да получат трудово възнаграждение поради ефективните стачни действия. Немалка част са самотни майки и хора в тежко социално положение - български граждани, които през идващите зимни месеци са осъдени на гладно съществуване и невъможност да си платят битовите разходи. По тази причина, ние, българските учители и непедагогически персонал, се обръщаме към Вас, Ваши превъзходителства, да ни помогнете с хранителни продукти, продукти от първа необходимост и лекарства, с които работещите в системата на средното образование да оцелеят в предстоящия труден зимен период.
Ние оценяваме, че действията на българското правителство, завоалирани зад грижата за икономическа стабилност, без да се отчита истинската трагедия и социален статус на учителството и голяма част от българските граждани, както и липсата на ефективен и резултатен диалог доведоха до ескалацията на нашите действия.
24.10.07 г.