Писмо до премиера на Република България Сергей Станишев - Вторник, 10-23-2007

Липсва офоциална позиция на Държавата по съдбата на Кремиковци... ОбсО към КНСБ-“Кремиковци” АД и ФСО “Подкрепа”-“Кремиковци” АД и изпратиха писмо до премиера на Република България Сергей Станишев. Изпращаме ви пълния текст на писмото.
ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Уважаеми господин Министър-председател,
С изключително безпокойство Ви информираме, че на проведения на 19.10.2007 г. Браншови съвет по проблемите на “Кремиковци” АД, в Министерството на икономиката, за пореден път установихме липса на официална позиция на Държавата по съдбата на Кремиковци.
По наша инициатива още в средата на 2006 г. и в последвали 3 /три/ Браншови съвета, през месеците февруари, март, април в Министерството на икономиката беше обсъждан проблема с изпълнението плана за жизнеспособност и издаването на комплексно разрешително на Кремиковци.
През всички тези срещи и Браншови съвети от страна на представителите на Правителството беше заявявано многократно, че всичко е наред, плана за жизнеспособност се изпълнява и няма проблеми с издаването на комплексно разрешително.
Междувременно и до Вас лично беше изпратен доклад от Министъра на труда и социалната политика по безопасността на труда в Кремиковци. Ние винаги сме настоявали проблемите на Кремиковци да не се замазват, а да се разглеждат такива, каквито са и да се търси решение.
Като синдикати ние имахме проблеми и сблъци с ръководството и собственика на Кремиковци.
В момента обаче, е налице действително раздвижване в комбината по отношение подобряване екологичната обстановка и изпълнение плана за жизнеспособност като цяло.
Точно сега може да се говори положително за това какво се извършва в Кремиковци.
Вместо това от страна на държавните институции се правят неясни и неопределени изявления, като на всичко отгоре кмета на София и общински служители нагнетяват непрекъснато напрежение, говорейки за закриване на Кремиковци.
Господин Министър-председател,
Едва ли ние синдикатите в Кремиковци и Бранш Металургия, трябва да разясняваме какво е Кремиковци за българската икономика и какви последствия може да има една деструктивна политика по отношение на комбината.
Напрежението, което се създава, води до несигурност и до дезориентация, както в работата на ръководството, така и на партньорите на Кремиковци.
Това влияе лошо на икономиката на комбината и създава несигурност в работниците.
Господин Министър-председател,
Членството и позициите, които имаме както в националните, така и в международните структури на синдикатите, са ни дали възможност да разполагаме с информация за стъпките и действията на собствениците и правителствата, където са се закривали заводи като Кремиковци.
Ние настояваме за незабавна реакция от страна на Правителството, и за провеждане на диалог, с участието на всички заинтересовани страни. В противен случай ще смятаме, че Правителството дава мълчаливо съгласие за унищожаването на Кремиковци. На това Синдикатите ще се противопоставим категорично и решително. Ние на желаеме да се занимаваме с протести в момента, но ако няма реакция от Ваша страна, ще бъдем принудени да пристъпим към действия, които да предизвикат реакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОбСО на КНСБ ФСО “ПОДКРЕПА”
- “КРЕМИКОВЦИ” АД - “КРЕМИКОВЦИ”
/инж. В. Яначков/ /Л. Павлов/