Обръщение на ЕНСК към гражданите на Република България - Вторник, 10-23-2007

На 24.10.2007 г. от 16.30 часа на площад „Независимост” в София ще се проведе митингът на работещите в системата на средното образование...

ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
/ЕНСК/
СБУ към КНСБ, СО към КТ "Подкрепа" и НУС към КНСБ
До гражданите на Република България
Уважаеми сънародници,
След пет седмици ефективни стачни действия и пет месеца протестни действия от юни 2007 г. на работещите в системата на средното образование, българското правителство предложи проект за споразумение със стачния комитет, в което липсват основните параметри, даващи гаранция за изпълнение на стачното искане, връчено на МС през месец юни.
През това време българските учители, заявили своето желание да живеят достойно, бяха обвинявани за:
- рухването на валутния борд; предизвикването на хиперинфлация; създаване на проблеми на българската икономика и други социални и природни бедствия и катаклизми.
Бяхме обвинявани, че ултимативно настояваме за 100% повишаване на мизерните ни доходи, без да се съобразяваме с икономическата реалност, затова педагогическата колегия и помощният персонал в системата на средното образование - общо 137 000 български граждани, участващи в ефективна стачка, дадоха мандат на ЕНСК да подпише споразумение с повишение на доходите ни на три етапа с по 20% - от 01.10.2007 г., 01.01.2008 г. и 01.07.2008 г.
След като експертите на двете Конфедерации, на трите учителски синдиката и ЕНСК с експертите на МОН и на МФ след десетчасова работа на 20.10.2007 г. подготвиха вариант на споразумение, снощи, към 21.30 ч. Министерски съвет предложи вариант на стачно споразумение, в който:
- не се посочва размера на увеличението на работните заплати от 01 октомври 2007 г. ( съгласно стачното искане, предявено още през м. юни 2007 г. );
- не се посочва ръста на работната заплата на заетите в средното образование през първата половина на 2008 г., съгласно същото стачно искане;
- увеличението на работните заплати само и единствено на учителите се отнася към втората половина на 2008 г. и се свързва с увеличаване на норматива за задължителната преподавателска работа и увеличаване на броя на децата и учениците в групите и паралелките, което ще доведе до срив в качеството на учебно-възпитателната работа, ликвидация на училища и съкращаване на учители и друг персонал;
- увеличаването на единния стандарт с 23% е крайно недостатъчно за постигане на предвидения ръст на работните заплати на учителите;
- делегираният бюджет, с който ще оперира единствено директора на училището, без обществен коректив - педагогически съвет, училищно настоятелство, представители на синдикалните организации, се превръща в средство за икономически контрол и принуда за съкращаване на персонал.
Предложеният вариант на споразумение е разпространено за обсъждане от стачкуващите учители и друг персонал.
Стачката и протестните действия в цялата страна продължават.
Колегията в Бургас категорично заявява, че продължава стачните действия, като към стачкуващите се присъединява непедагогическият персонал в детските градини и училищата.
Традиционният митинг в София ще се проведе утре, 24.10.2007 г. от 16.30 часа на площад „Независимост”.
23.10.2007 г. ЕНСК