ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕНСК - Петък, 10-19-2007

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА
ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
НА СБУ към КНСБ, СО към КТ "ПОДКРЕПА" и НУС към КНСБ
Скъпи приятели,
ЕНСК на трите учителски синдиката...

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА
ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
НА СБУ към КНСБ, СО към КТ "ПОДКРЕПА" и НУС към КНСБ
Скъпи приятели,
ЕНСК на трите учителски синдиката се обръща с дълбока благодарност към твърдостта и силата на духа, с която 98% от работещите в сферата на средното образование – учители и непедагогически персонал, отстояват вече двадесети ден справедливите си човешки и синдикални искания и буквално водят битка за оцеляването и просперитета на образователната система.
Стачката продължава. Няма да има подписано стачно споразумение без вашия мандат. В регионите е изпратено допитване по проект на споразумение, което не е договорено окончателно. Очакваме всички вие да го обсъдите и да върнете своите предложения на ЕНСК.
ЕНСК и ръководствата на трите учителски синдиката настояват не за оттегляне от преговорите на отделни министри, а за ефективни преговори без прекъсване, на базата на които да се реши острия социален конфликт.
В ЕНСК се получи подкрепа от Управителния съвет на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, от отделни федерации, синдикати и съюзи от страната и чужбина, за това да се решат бързо и справедливо поставените от българските учители проблеми, на основание чл. 15 от ЗУКТС, който гласи, че “...по време на стачка страните полагат усилия за окончателно уреждане на спора чрез непосредствени преговори, посредничество или по друг подходящ начин”.
ЕНСК за пореден път заявява, че няма да допусне политизиране и намеса на политически фактори в решаването на нашия трудов спор и постигане на справедливите ни искания.
19.10.2007г. ЕНСК