ПРОТЕСТИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ - Сряда, 9-26-2007

На 25 септември 2007 г. в София се проведе протестен митинг – шествие на работещите в заведенията за социални услуги – делегирана държавна дейност, в който участваха над 220 представители на тези заведения от цялата страна под мотото “Не на мизерията в заведенията за социални услуги” с искания за:
- увеличение с 20% на средна брутна работна заплата от 01.01.2007 г. на заведенията за социални услуги – делегирана държавна дейност,
- увеличение с 10% от 01.07.2007 г. на заплатата на всеки работещ в заведенията за социални услуги,
- дофинансиране на издръжката на заведенията за социални услуги – делегирана държавна дейност, тъй като в края на първото полугодие 80% от средствата за издръжка са изразходвани.
...

ПРОТЕСТИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ
На 25 септември 2007 г. в София се проведе протестен митинг – шествие на работещите в заведенията за социални услуги – делегирана държавна дейност, в който участваха над 220 представители на тези заведения от цялата страна под мотото “Не на мизерията в заведенията за социални услуги” с искания за:
- увеличение с 20% на средна брутна работна заплата от 01.01.2007 г. на заведенията за социални услуги – делегирана държавна дейност,
- увеличение с 10% от 01.07.2007 г. на заплатата на всеки работещ в заведенията за социални услуги,
- дофинансиране на издръжката на заведенията за социални услуги – делегирана държавна дейност, тъй като в края на първото полугодие 80% от средствата за издръжка са изразходвани.
В заявения и предварително уговорен час за връчване на искането на митинг – шествието в МТСП бе свикан извънреден брифинг на Министерството без медиите да бъдат уведомени, че делегацията на протестиращите е в сградата и чака зам.министър Христова.
След като не можаха да връчат своите искания, протестиращите се отправиха към Министерството на финансите. Напрежението сред митингуващите прерастна във възмущение от проявеното отношение на МТСП към тях и техните проблеми и бе изразено в многото изказвания и в скандиранията на митинга.
Делегацията на митинга бе приета в Министерството на финансите от заместник министър Ананиев. На проведената среща зам. министър Ананиев заяви, че до няколко дни ще се приемат две Постановления на Министерския съвет – за увеличение на издръжката на заведенията за социални услуги и за увеличение на заплатата на всеки работещ в тези заведения от 01.07.2007 г. с 10%.
Тези обещания не удовлетворяват работещите в социалните домове, защото в последните месеци имаше много обещания и все неизпълнени и защото дори и да бъдат изпълнени, те удовлетворяват само част от исканията им и не водят до исканото увеличение на работните заплати през 2007 г.
Поради това на проведеното разширено заседание на ръководствата на Синдиката на работещите в социално подпомагане и социални услуги и на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации – КНСБ бе взето решение заведенията за социални услуги да останат в стачна готовност до приемането на двете постановления на МС и до прилагането им, т.е. до получаване парите, дължими от 01.07.2007 г., от работещите в заведенията за социални услуги.
За повече информация:
Мария Темелкова – председател на
Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации – КНСБ:
Кабинет: 983-52-54
Мобилен: 0888-512-963