ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ - Вторник, 25.09.2007

СБУ към КНСБ, СО към КТ "Подкрепа", НУС към КНСБ...

Единният национален стачен комитет /ЕНСК/ се обръща към всички учители и друг непедагогически персонал, които вчера на 24 и днес 25.09.07 с твърдост и непоколебимост отстояват своята гражданска и синдикална позиция.
С мизерните си заплати работещите в системата на средното образование са обречени на жалко съществуване през предстоящия есенен и особено зимния период. Само за министър-председателя Сергей Станишев и министъра на образованието и науката Даниел Вълчев е тайна, че синдикалните искания за повишаване на работните заплати в системата на средното образование са от месец май 2007 г. Тогава единствено благоразумието възпря българския учител от крайни действия за неприключване на учебната 2006 - 2007 г. За съжаление, това беше отчетено от г-н Станишев и г-н Вълчев, като слабост. Днес изненадани от мащабите на ефективната стачка двамата държавници се опитват чрез сепаративни преговори с отделни учителски колективи да разединят учителската гилдия и помощния персонал. ЕНСК категорично заявява, че чрез преговори на министър Вълчев с отделните учителски колективи няма да се постигнат поставените справедливи искания от трите учителски синдиката.
Исканията, зад които се обединиха трите учителски синдиката не са ултимативни, а са база за преговори. Правителството всячески се стреми да раздели учителите и да води преговори с инициативни комитети. Припомняме, че същите тези инициативни комитети през летните месеци имаха много по-високи искания за параметрите от тези заложени в стачното искане включително и неприключване на учебната година.
За пореден път ЕНСК заявява своята готовност за отговорни преговори с МОН, а не просто разговори без икономически разчети. Недопустимо е в края на месец септември, министерството на финансите и МОН, да нямат информация за икономията на средства в системата на средното образование.
Днес към ефективнитне стачни действия на колегите от отделните региони се включват и: Хасково с 85% от всички училища, Видин 50% от всички училища и 70% от детските градини, Тутракан - се включват още 3 училища. В ЕНСК постъпва информация за упражнен натиск спрямо стачкуващите учители. В Габрово РИО на МОН изисква по 3 пъти на ден поименни справки за учителите, като същевременно от пресцентъра на Инспектората излиза информация до медиите, че в Габрово и региона учителите не стачкуват и няма да стачкуват.
ЕНСК заявява своята готовност за преговори по всяко време на денонощието - не ултимативни, а градивни!
ЕНСК се обръща към всички български пенсионирани учители и друг непедагогически персонал - за солидарност с действията на стачкуващите и апелираме да не се отзовават на поканите за временни назначения и заемане на работните места на стачкуващите учители, каквито случаи имаме в Кърджали, Монтана, Златоград и др