ОБОБЩЕНИ ДАННИ HA ЕНСК - Понеделник, 9-24-2007

Хиляди учители и непедагогически персонал се включиха в първия ден на безсрочната ефективна национална стачка. ПО ОБОБЩЕНИ ДАННИ В ЕНСК КЪМ 14.30 Ч. СЕ ВКЛЮЧИХА 72% ОТ ЗАЕТИТЕ В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. От утре, 25.09.2007г. се включват и приключилите по-късно процедурата по ЗУКТС от Хасковска област, Тутракан...

Хиляди учители и непедагогически персонал се включиха в първия ден на безсрочната ефективна национална стачка. ПО ОБОБЩЕНИ ДАННИ В ЕНСК КЪМ 14.30 Ч. СЕ ВКЛЮЧИХА 72% ОТ ЗАЕТИТЕ В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. От утре, 25.09.2007г. се включват и приключилите по-късно процедурата по ЗУКТС от Хасковска област, Тутракан и други учебни заведения в страната.
До 14.30 ч. в ЕНСК на трите учителски синдиката не е постъпила покана от МОН за преговори.
ЕНСК поздравява всички, включили се учители и непедагогически персонал в националната стачка и поднася извинения към българските граждани, които изпитват определени затруднения и неудобства.
Българският учител днес изнесе един открит урок по гражданска демокрация и отстояване на своите граждански права.
ЕНСК категорично заявява, че е готов по всяко време на денонощието да води отговорни преговори за постигане на стачно споразумение по предявеното от трите учителски синдиката искане.
До тогава стачката продължава.