Обръщение на президента на КНСБ доц. д-р Желязко Христов към протестиращия медицински персонал ...

Обръщение на президента на КНСБ доц. д-р Желязко Христов към протестиращия медицински персонал от МБАЛСМ "Пирогов" Четвъртък, 5-31-2007  
 
В Обръщението си към протестиращите от "Пирогов", президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов изразява подкрепата си за техните искания и предлага решения на проблемите им....

ОБРЪЩЕНИЕ
към протестиращия медицински персонал
от МБАЛСМ „Пирогов”

Скъпи колеги,
Като съм съпричастен с проблемите, които поставяте и като ви доверявам, че те са били многократно поставени от мен пред министъра на здравеопазването и министър-председателя още при предишните ви протести, а също така и в общото събрание на Националната здравно осигурителна каса /НЗОК/, изразявам моята категорична подкрепа на исканията ви и борбата ви.
В България няма ефективни политики за заплащане в системата на здравеопазването и в другите браншове и отрасли.
Очевидно, че с този ресурс отделен от държавата за здравеопазване, болниците ще трупат задължения, а работните заплати ще гравитират около днешните измерения.
Решенията на поставените от вас проблеми са:
– МБАЛСМ „Пирогов” със статут на национален спешен център и допълнително финансиране поради специфичната му дейност;
– Подчиняване дейността на МБАЛСМ „Пирогов” на пазарни правила, но изваждането му от дейността на търговския закон;
– Технологично обновяване на МБАЛСМ „Пирогов”.

Ръководството на КНСБ е с вас и ще отстоява до край удовлетворяването на справедливите ви искания.


Със синдикален поздрав,
Президент на КНСБ:
/доц. д-р Желязко Христов/