Среща на ръководството на КНСБ със столичния кмет по исканията на работещите в градския транспорт

Тази сутрин президентът на КНСБ, доц. д-р Желязко Христов, заместниците му Пламен Димитров и Валентин Никифоров и председателят и зам.председателят на Съюза на транпортните синдикати в България към КНСБ, се срещнаха с кмета на София Бойко Борисов и разговаряха по исканията на работещите в градския транспорт и готовността им за стачка на 15 май т.г.. Кметът информира, че общината намира за справедливи тези искания и е готова на ръст на работните заплати от 200 лв. от 1 юни т.г. Д-р Христов постави и въпроса за санкциите към шофьорите поради забавянето не по техни причини на срочното придвижване и обслужване на гражданите. Тъй като и правителството трябва да вземе отношение към исканията на стачниците, от КНСБ заявяват, че е нужна срочната му позиция по Наредбата за регулация на работните заплати и по данъчното облагане на социалните разходи....

Тази сутрин /14.05.2007 г./, по покана на столичният кмет Бойко Борисов, се състоя негова среща с президента на КНСБ доц. д-р Желязко Христов и двамата му заместници – Пламен Димитров и Валентин Никифоров, председателя и зам.председателя на Съюза на транспортните синдикати в България към КНСБ, съответно Петър Георгиев и Екатерина Йорданова и председателя на Федерацията на транспортните работници на КТ “Подкрепа”. Целта на срещата беше кметът да информира, че кметската власт е оценила като справедливи исканията на шофьорите и монтьорите от двете столични транспортни компании от самото начало и че през цялото враме е било търсено решение на поставените въпроси. И тъй като исканията на шофьорите са от компетенциите и на правителството и на столичната община, принципалът на общината заяви:
“Стигнахме до 200 лв. ръст на щатната заплата от 1 юни т.г., но днес решението ни трябва да бъде благословено от столичната общинска сесия. Това, че днешната сесия е извънредна, не пречи тя да вземе решение в рамките на бюджета на общината да бъде гласуван ръста на доходите, за да направи професията работещите в столичния транспорт привлекателна и да намали незаконния извънреден труд с назначаване на шофьори и монтьори на вакантните места”, заяви кметът.
Президентът на КНСБ д-р Желязко Христов постави и въпроса за санкциите на шофьорите поради забавяне на трафика, тъй като не е осигурена бус-лента за тяхното срочно придвижване, а от там и по-бързото придвижване и обслужване на гражданите. Кметът заяви, че не разполага с общинска полиция, че пътната полиция е в рамките на около 45 души в София и че въпросът за пасажерите и за водачите трябва да бъде гарантиран от столичното управление на КАТ.
Що се отнася до ръста на доходите и гаранциите, че това ще се състои - днес трябва да получим от правителството приетата Наредба за регулация на работните заплати и едва след прочита й, експертите на КНСБ ще я разяснят пред стачните комитети. Предварителната информация в двете централи по останалите искания е, че те са насочени към българското правителство и по тях е нужно максимално бързо да бъдат приети стачниците и да бъде заявена позицията на правителството – а именно:
- Наредбата за регулация на работните заплатш
- Данъчното облагане на социалните разходи
Тази сутрин