Земеделски учени от Североизточна България на протест

В 20 института на Селскостопанска академия се извършват масови съкращения

Вчера, 7 май 2015 г., работещите в Добруджанския земеделски институт – гр. Тенерал Тошево, и от Института по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик“ – гр. Русе, на свои заседания са заявили готовност за провеждане на протестни действия.

Напрежението в колектива на  Добруджанския земеделски институт е породено от решение на Управителния съвет на Селскостопанска академия за извършване на 16% съкращения на персонала в института. Исканията на работещите са да има преразглеждане на решението и съкращенията на персонала в института да бъдат не повече от 10%. За това информира председателят на Регионалния съвет (РС) на КНСБ в Добрич Гинка Василева.

Протестните действия ще се провеждат от 11-ти до 15-ти май 2015 г. включително от 12.00 ч. до 13.00 ч. с блокиране на пътя Добрич – Кардам, на разклона за Добруджански земеделски институт. Работещите заявяват, че ако до 15-ти май 2015 г. не бъде преразгледано решението за съкращенията, протестът ще продължи до 17-ти май 2015 г.

По информация от председателя на РС на КНСБ в Русе Боянка Димитрова в колектива на ИЗС „Образцов чифлик“ също е породено напрежение от решение на Управителния съвет на Селскостопанска академия да съкрати персонала с 36%. На общо събрание на колектива, проведено вчера, е прието Протестно писмо и е декларирана готовност за протестни действия и спиране на движението по Дунав мост. Исканията на колектива на ИЗС „Образцов чифлик“ са идентични с тези на работещите в Добруджански земеделски институт.

По информация от Светла Василева – председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието, в 20 института на Селскостопанска академия се извършват масови съкращения, а само в шест не са предприети такива действия. Ръководството на ФНСЗ е поискало спешна среща с Десислава Танева – министър на земеделието и храните за разрешаване на конфликтната ситуация.

Повече информация за ситуацията с институтите на Селскостопанска академия можете да намерите на http://www.fnsz.org/