Оръжейниците от „Дунарит“ АД предупреждават, че ще предприемат синдикални действия за запазване на работните си места

Искат спешна среща с министрите на икономиката и на отбраната

Синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“ при „Дунарит“ АД, град Русе настояват за спешна среща със съпредседателите на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет – министъра на икономиката Божидар Лукарски и министъра на отбраната Николай Ненчев. Работещите в дружеството заявяват, че ако тази среща не се състои до края на работния ден утре и не бъде намерено решение на проблема, от другата седмица ще предприемат синдикални действия, за да се осигури нормална производствена дейност на предприятието и да запазят работните си места.

Това искане бе изложено, след като вчера, 4 март 2015 г., председателите на синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“ в дружеството изпратиха писмо до президента на Република България, министър-председателя на Република България, министъра на икономиката на Република България и президентите на КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Напомняме, че Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет блокира изцяло дейността на „Дунарит“ АД за внос и износ на продукция. Това стана, след като Съветът взе решение да премахне лиценза на дружеството на основание, че е „нарушена икономическата стабилност и надеждност...“. Според синдикалните организации този мотив за спиране на лиценза е „смехотворен за всеки запознат с икономическото състояние на дружеството“, което реализира годишна печалба в размер на над 10 млн. лв.

В „Дунарит“ АД, град Русе работят 750 души, а още толкова в спомагателните дружества. С премахването на лиценза на предприятието всички те ще останат без работа, а от това ще пострадат и техните семейства.