Работещите в „Титан АС” ЕООД – Видин започват ефективна безсрочна стачка от утре

Работещите в „Титан АС” ЕООД – Видин започват ефективна безсрочна стачка от 5 март 2015 г. Това обявиха представителите на Стачния комитет на работещите в „Титан АС” ЕООД – гр. Видин и на Стачния комитет на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации – КНСБ днес, 4 март 2015 г., в Регионалния пресклуб на БТА – гр. Видин.

До решението за стачка се стигна, след като работещите в дружеството не са получавали заплати вече осем месеца. Синдикатът в дружеството е провел преговори с ръководството, но социалното напрежение сред колектива е ескалирало, тъй като не бе изпълнено постигнатото Споразумение за поетапно изплащане на работните заплати, дължими за периода от м. юли 2014 г. до м. февруари 2015 г.

Работещите в дружеството заявиха, че безсрочната стачка ще продължи до изплащане на всички дължими и забавени трудови възнаграждения.

На брифинга представителите на стачните комитети обявиха, че са потърсили решение на казуса от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА). До това се е стигнало, след като ръководството на дружеството е отказало да подпише Споразумение по чл. 14, ал. 1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (осигуряване на условия за осъществяване през време на стачка на дейности, чието неизпълнение или спиране може да създаде опасност за задоволителното комунално-битово обслужване на населението). С Решение от 19 февруари 2015 г. на Арбитражната комисия при НИПА се определят дейностите, които трябва да бъдат изпълнявани за времето на ефективните стачни действия.