Строителите от „Автомагистрали – Черно море” АД – на протест в София, ако замразят АМ „Хемус”

Среща в АПИ по казуса с "Автомагистрали - Черно море" АД

Колективът на „Автомагистрали – Черно море” АД – Шумен, е в готовност за синдикални и граждански действия и в София, за да защити своите работни места.

Това стана ясно след провелата се днес, 26 август 2014 г., среща на представители на централата на КНСБ, на синдикалния комитет на КНСБ и на мениджърския екип в дружеството с Ангел Петров – заместник-министър на регионалното развитие, инж. Лазар Лазаров – председател на Управителния съвет (УС) на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) и членовете на УС.

Поводът за срещата бе внезапното решение на УС на АПИ, което стана известно в публичното пространство в късния следобед в петък, 22 август 2014 г., за замразяване на обекта от АМ „Хемус” – от пътен възел „Белокопитово” до Каспичан, изпълняван от „Автомагистрали – Черно море” АД – Шумен.

„Това се случва, без да са намерени всички възможности строителството да продължи”, подчерта по време на срещата вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров, „и при условие, че не са разплатени на фирмата над 10 млн. лв. за извършени и сертифицирани строително-монтажни дейности, в резултат на което не са изплатени заплатите на работещите в дружеството за два месеца”. Вицепрезидентът на КНСБ изрази опасение, че за консервиране на обекта ще бъдат похарчени милиони левове за сметка на българския данъкоплатец, вместо да бъдат дадени за изпълнението на участъка от АМ „Хемус”.

От страна на структурите на КНСБ бе изразена категорична позиция, че е недопустимо прекратяване на дейностите по обекта от АМ „Хемус”, който е от национално значение и е изпълняван от дружество, в което са заети над 1000 души. „Тези хора живеят в област Шумен, която е с едно от най-високите нива на безработица в страната и ако обектът бъде замразен, те ще останат без работа”, подчерта Петя Стоянова от „Автомагистрали – Черно море” АД – Шумен. В момента на работещите в дружеството се дължи заплатата за м. юни, а утре, 27 август 2014 г., е падажът за изплащане на възнагражденията за м. юли 2014 г.

Представителите на АПИ, „Автомагистрали – Черно море” АД и КНСБ се договориха в четвъртък, 28 юли 2014 г., да се проведе работна среща в Министерство на финансите за търсене на варианти за осигуряване на средства за протичане на нормален строителен процес до края на 2014 г. и осигуряване на целеви средства от Републиканския бюджет за 2015 г.

Синдикалната структура на КНСБ изрази още готовността си да организира и проведе протестни действия пред Министерство на регионалното развитие и Минитерство на финансите за запазване на трайните работни места и доходите на над 1000 работници и специалисти в „Автомагистрали – Черно море” АД – Шумен и във фирмите подизпълнители и доставчици на обекта.