Заплатите за май се изплащат на работещите в „Автомагистрали – Черно море”

Протестите продължават до решаването на проблема

Днес, 22 юли 2014 г., започнаха да се изплащат възнагражденията за м. май 2014 г. на работещите от „Автомагистрали – Черно море” АД. Средствата за заплати дойдоха от преведените на дружеството 2,4 млн. лв. от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ). Оставащите дължими от АПИ суми за извършени дейности са в размер на 9,9 млн. лв.

Работниците и служителите, обаче, са решени да продължат с протестите си, тъй като има реална опасност обектът на автомагистрала „Хемус”, който изпълняват, да бъде замразен, вследствие на което най-малко 350 души ще загубят работните си места.

Днес около 250 работещи в „Автомагистрали – Черно море” АД отново излязоха на протест, като блокираха кръговото кръстовище при 7-ми километър на автомагистрала „Хемус” от 12.00 до 13.00 ч. Те опасаха цялото кръстовище с българския трикольор и събраха последните останали по джобовете им жълти стотинки, които да преведат по сметката на АПИ. Този акт бе провокиран от изказването на председателя на Управителния съвет (УС) на АПИ Стефан Чайков, че Агенцията няма възможност да покрие дължимите суми от своя бюджет.

Председателят на синдикалната организация на КНСБ в дружеството Господин Янков информира, че е изпратен апел до министър-председателя на Република България Пламен Орешарски, както и до министъра на финансите Петър Чобанов, в който се иска съдействие за решаването на проблема с неизплащането на дължимите суми на „Автомагистрали – Черно море” АД. „Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и председателят на УС на АПИ Стефан Чайков отказаха да вземат отношение към проблема, въпреки че те са посочени като лица, които трябва да намерят начин за решаването му”, изтъкна Господин Янков.

Работещите в дружеството запазват стачната си готовност до пълното издължаване на заработените суми и за запазването на работните си места в „Автомагистрали – Черно море” АД.

За повече информация и контакти:

Господин Янков – председател на синдикалната организация на КНСБ в дружеството

0899 91 20 30