Работещите в „Автомагистрали – Черно море” отново на протест

Днес, 16 юли 2014 г., от 12.00 до 13.00 ч. работниците и служителите от „Автомагистрали – Черно море” АД отново ще излязат на протест на пътен възел Белокопитово на автомагистрала „Хемус”.

По информация на синдикалната организация на КНСБ в дружеството колективът е решен да премести протеста си и в София, пред сградата на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), ако до началото на другата седмица не бъде взето решение за изплащане на дължимите 12 млн. лв. за изпълнението на участъка от автомагистрала „Хемус”.

Работниците и служителите очакват това решение да бъде взето днес на заседанието на Министерски съвет. Напомняме, че подобна точка не бе предвидена в дневния ред на заседанието, въпреки че ангажимент за това бе поела Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие.

Средствата, в размер на близо 12 млн. лв., трябва да бъдат преведени на „Автомагистрали – Черно море” АД от АПИ и с част от тях да бъдат изплатени дължимите на близо 1000 души работни заплати за м. май и м. юни 2014 г.

Работещите в дружеството запазват готовност за стачни действия до пълното издължаване на заработените суми.

За повече информация и контакти:

Господин Янков – председател на синдикалната организация на КНСБ в дружеството

0899 91 20 30