Транспортните синдикати на КНСБ и КТ „Подкрепа” настояват да бъдат спрени всички действия за съкращения в БДЖ

Председателите на федерациите към КНСБ и КТ „Подкрепа” от железопътния транспорт настояват да бъдат спрени всички действия и разпоредби в посока съкращения на персонала в БДЖ, нарушаващи договореностите между социалните партньори.

В своя декларация до министъра на транспорта, инфорамционните технологии и съобщенията Данаил Папазов те заявяват, че се извършва прикрита подготовка за „нова оптимизация на персонала”, което е грубо нарушение на договореностите в колективните трудови договори и на социалния диалог. Те допълват, че в момента тази оптимизация е абсолютно необоснована и не се налага от никакви жизнено важни за БДЖ причини.

Синдикалните лидери са категорични, че не е нормално близо месец след подписването на колективните трудови договори да се предприемат действия за съкращаване на 700 служители от системата на БДЖ, както се тиражира в медиите. Според тях това води до разрушаване на доверието и до ескалация на социалното напражение сред многохилядния колектив, което пречи на нормалното функциониране на системата.

В декларацията синдикалистите изразяват безпокойството си от факта, че като социални партньори за пореден път научават информация за намеренията за драстични промени в структурата на българската железница единствено и само чрез средствата за масово осведомяване.

Декларацията е изпратена също до изпълнителния директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД, управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, както и до управителя на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.

Декларацията е подписана от инж. Петър Бунев – председател на Синдиката на железничарите в България – КНСБ, Розен Зарков – председател на ФТР „Подкрепа”, и инж. Зоринчо Йорданов – председател на НЖС „Подкрепа”.