Работниците от „Ремотекс Раднево“ ЕАД отново на протест

И днес, 22 януари 2013 г., след два поредни дни на протест, работещите в „Ремотекс Раднево“ ЕАД ще се съберат в 10.00 ч. пред сградата на дружеството заради неизплатени работни заплати от м. февруари до м. декември 2013 г. и неполучен аванс за м. януари 2014 г. В нарушение на чл. 245 от Кодекса на труда за този период работодателят не изплаща на работниците и служителите задължителните 60% от брутното трудово възнаграждение.

Над 540 работници от 24 октомври 2013 г. са в престой с надежда да се запази заводът и трайните работни места.

След като търпението на настоящи и бивши работещи в дружеството се изчерпа, от 20 януари 2014 г. досега те провеждат спонтанни протести на асфалтовото платно на пътя между Раднево и Нова Загора пред сградата на „Ремотекс Раднево“ ЕАД, като за по половин час се спира движението по пътя.

КНСБ напомня, че след вчерашния спонтанен протест в РПУ – Раднево – поделение на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, са привикани и са съставени актове на:

  • Бойка Раднева (Боева) – общински координатор на КНСБ в град Раднево;
  • Живко Господинов – председател на основната синдикална организация на КНСБ в „Ремотекс Раднево“ ЕАД;
  • Константин Лесингеров – работник „Ремотекс Раднево“ ЕАД;
  • Пенко Русев – работник в „Ремотекс Раднево“ ЕАД.

В своя нарочна декларация от 16 януари 2014 г. на синдикалната организация на КНСБ в „Ремотекс Раднево“ ЕАД, се заявява категоричната позиция, че работещите в дружеството настояват отговорните държавни институции да приложат цялата си сила, включително чрез законодателни промени, за да разрешат възникналия тежък социален конфликт. В противен случай в своята декларация работниците и служителите заявяват, че ще предприемат всички възможни способи да защитят правата си, включително гражданско неподчинение.

Ръководството на КНСБ и Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ отново настояват незабавно да бъдат отменени актовете, наложени от служители на РПУ – Раднево на синдикалните лидери и двамата работници в дружеството, които не са организатори на спонтанните протести от 20 януари 2014 г. досега (те бяха организатори на протестните акции от 13 до 20 декември 2013 г.). За ситуацията в „Ремотекс Раднево“ ЕАД и в град Раднево КНСБ ще алармира днес и вицепремиера и министър на вътрешните работи на Р България Цветлин Йовчев. Искането е да бъдат предприети незабавни мерки, като отговорността за ескалацията на социалното напрежение в общината трябва да понесат държавните институции, които явно са неспособни да принудят самозабравили се собственици и работодатели да спазват законите на Република България и Европейската социална харта.

Спонтанните протести от последните дни са в израз на законното право на българските граждани, дадено им от чл. 4 от Европейската социална харта (ревизирана), според който държавата трябва да гарантира ефективното упражняване на правото на справедливо възнаграждение, достатъчно да осигури на тях и на техните семейства прилично жизнено равнище.