Незабавно да се отменят актовете, наложени от МВР на синдикалните членове от „Ремотекс Раднево“ ЕАД

За втори пореден ден работници, специалисти и служители от „Ремотекс Раднево“ ЕАД излязоха на протест заради неизплатени работни заплати от м. февруари до м. декември 2013 г. и неполучен аванс за м. януари 2014 г. В нарушение на чл. 245 от Кодекса на труда за този период работодателят не изплаща на работниците и служителите задължителните 60% от брутното трудово възнаграждение.

Над 540 работници от 24 октомври 2013 г. са в престой с надежда да се запази заводът и трайните работни места.

Търпението на настоящи и бивши работещи в дружеството бе изчерпано и вчера и днес (20-21 януари 2014 г.) бяха проведени спонтанни протести на асфалтовото платно на пътя между Раднево и Нова Загора пред сградата на „Ремотекс Раднево“ ЕАД, като за по половин час бе спирано движението по пътя.

След днешния спонтанен протест в РПУ – Раднево – поделение на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, са били привикани и са съставени актове на:

  • Бойка Раднева (Боева) – общински координатор на КНСБ в град Раднево;
  • Живко Господинов – председател на основната синдикална организация на КНСБ в „Ремотекс Раднево“ ЕАД;
  • Константин Лесингеров – работник „Ремотекс Раднево“ ЕАД;
  • Пенко Русев – работник в „Ремотекс Раднево“ ЕАД.

В своя нарочна декларация от 16 януари 2014 г. на синдикалната организация на КНСБ в „Ремотекс Раднево“ ЕАД, се заявява категоричната позиция, че работещите в дружеството настояват отговорните държавни институции да приложат цялата си сила, включително чрез законодателни промени, за да разрешат възникналия тежък социален конфликт.

В противен случай работниците и служителите заявяват, че ще предприемат всички възможни способи да защитят правата си, включително гражданско неподчинение.

Ръководството на КНСБ и Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ настояват незабавно да бъдат отменени актовете, наложени от служители на РПУ – Раднево – поделение на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, на синдикалните лидери и двамата работници в дружеството, които не са организатори на вчерашния и днешния протест (те бяха организатори на протестните акции от 13 до 20 декември 2013 г.).

Днешният спонтанен протест е в израз на законното право на българските граждани, дадено им от чл. 4 от Европейската социална харта (ревизирана), според който държавата трябва да гарантира ефективното упражняване на правото на справедливо възнаграждение, достатъчно да осигури на тях и на техните семейства прилично жизнено равнище.