От 12 до 18 заплати за тези, които ще бъдат съкратени в „Енерсис” АД

На 13 декември 2013 г. синдикатите и мениджмънта в „Енерсис” АД – Търговище постигнаха споразумение, с което се обезщетяват работниците (419 души), които ще бъдат съкратени:
- Всички уволнени работници ще получат 12 брутни работни заплати (БРЗ).
- Работници с решения от ТЕЛК за намалена работоспособност ще получат 18 БРЗ.

Работници, които ще се пенсионират до края на 2014 г. ще получат:
- 14 БРЗ за тези с право на обезщетение по чл.222 ал.3 изр.1.
- 18 БРЗ за тези с право на обезщетение по чл.222 ал.3 изр.2.
- Семейства в предприятието ще получат: на всеки работещ по 15 БРЗ.
- Вдовец, вдовица с непълнолетни деца ще получат по 18 БРЗ.