Да се спрат неправомерните уволнения в „Напоителни системи”

ДО
ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

КОПИЕ:
ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД


Уважаеми г-н Министър,

Обръщам се към Вас във връзка с прекратяването на трудовото правоотношение с г-жа Вася Станчева Шаповалова, служител към „Напоителни системи” ЕАД, клон „Долен Дунав“, Ръководител отдел „Водоподаване, язовири, експлоатация, поддръжка на хидромелиоративен фонд”. В същото време тя е председател на синдикалната организация на КНСБ и член на Управителния съвет на Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) към КНСБ.

Със заповед № 27/09.11.2013г. на основание чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда е прекратено трудовото правоотношение с г-жа Вася Шаповалова.  
Освен това, са прекратени трудовите правоотношения с г-жа Анелия Каломенска със заповед 26/ 09.11.2013г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ (липса на качества) и с г-н Любомир Стефанов Цецков със заповед 22/02.12.2013г. на основания чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ (липса на образование или професионална квалификация) – и двамата са служители в клон „Долен Дунав” на „Напоителни системи“ ЕАД и секретари на синдикалната организация към КНСБ в клона, съответно в Русе и в Търговище и ползващи защита по реда на чл. 333, ал. 3 от Кодекса на труда.  
Ръководството на КНСБ, заедно с колегите ни от ФНСЗ изразяваме острия си протест спрямо тези уволнения, като считаме, че те представляват пряк удар върху синдикалната организация в „Напоителни системи” ЕАД и КНСБ като цяло. Във време, когато синдикатите оказват всякаква подкрепа за разрешаване на проблемите на дружеството трупани с години и постигнахме трудни, но все пак възможни решения за съдбата на дружеството, считаме че мениджърският екип на дружеството трябва да се концентрира върху стратегии за бъдещия просперитет на „Напоителни системи“ ЕАД, а не да се уволняват и без друго малкото останали специалисти в системата.
Г-жа Шаповалова е доказан хидроспециалист и работи в системата на напояването и по-специално в този клон повече от 34 години, като е преминала през всички нива на професионалното израстване. В същото време тя е председател на синдикалната организация на КНСБ и член на Управителния съвет на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ, което означава, че Кодексът на труда, чрез чл. 333, ал. 3 й дава  необходимата защита, с която се ползват синдикалните лидери. За да бъде заобиколена посочената от закона защита нейното правоотношение е прекратено на основание чл. 328, ал. 2 от КТ, което се явява прекратително основание, при което защитата по чл. 333, ал. 3 от КТ не се прилага.
Използването на това прекратително основание навежда на мисълта, че става дума за преднамереност при прекратяването на трудовото правоотношение, като действителната цел е разбиване на синдикалната структура на КНСБ в „Напоителни системи“ ЕАД. Още повече, че към момента на прекратяване на правоотношението в клон „Долен Дунав” не са били инициирани никакви разговори със синдикатите. Поради това считаме, че прекратителното основание на чл. 328, ал. 2 от КТ е използвано напълно умишлено, за да бъде обезглавена цялата синдикална структура в дружеството.
С настоящото писмо се обръщаме към Вас с настоятелното искане за незабавна отмяна на заповед № 27/09.11.2013г. по реда на чл. 344, ал. 2 от КТ и възстановяване на работа на г-жа Вася Шаповалова.
Ако предложението ни не бъде взето предвид, ще бъдем принудени да дадем публичност на факта на преднамереното уволнение на г-жа Вася Шаповалова, Анелия Каломенска и Любомир Цецков, включително и в международен план, като паралелно ще окажем съдействие на засегнатите да търсят правата си и по съдебен ред.

Уважаеми г-н Министър,


Настоятелно моля да възприемете настоящото писмо, като опит за излизане от възникналата неприятна ситуация. Надявам се, че ще отчетете нейната сложност и ще предприемете необходимите действия за разрешаването й.
Надявам се отчитате факта, че подобно прекратяване на трудовите правоотношения с ръководството на синдикалната ни структура към Напоителни системи е прецедент за цялата история на демократична България и омаловажаване на социалния диалог и сътрудничество.

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ