Американски инвеститори напускат страната

Над 200 души, работници и служители от „ ЕСАБ-Електроди” АД в Ихтиман са уволнени. Американският собственик е поел само ангажимент при препродажба на активите на фирмата да изплати по две заплати на освободения персонал, но и това не прави. Въпросът е защо едно дружество, което има добри производствени резултати и стои стабилно на нашия и международния пазар  преустановява дейността си у нас.

С американски собственик и инвестиции е и „ Енерсис „ АД в Търговище , където се преустановява основната дейност – производството на акумулатори. В ход еосвобождаване от производството на 420 души. А то също е добре работещо дружество с голям износ. В него социалния диалог е ефективен, заплатите са увеличавани няколко пъти, условията на труд и безопасността са на добро ниво. Освен това за регион Търговище е характерна висока безработица и уволнението на няколко стотин души ще предизвика социален взрив.

Ако не се преустановят уволненията ръководствата на КНСБ, на Синдикална федерация ”Металици” (КНСБ) и на НСФ”Метал-електро (КНСБ) ще инициират разговори за постигане на съгласие с мениджмънта и местната управа за обезщетение на работниците и служителите възлизащо на 18 брутни заплати. Така както е по-света. КНСБ ще предложи и мерки за намиране на нова  заетост на съкратените трудови хора.

Големият въпрос е защо американски инвеститори напускат страната, сега в условията на обявената реиндустриализация. Какво мисли правителството за това и може ли то да даде компетентен отговор?