6 млн. лв. неизплатени заплати и осигуровки в „Ремотекс-Раднево”

Днес, 11.12.2013 г., над 150 души от персонала на завод „Ремотекс –Раднево” ЕАД се събраха отново в 9.00 ч. пред предприятието в очакване на уговорената среща между ръководството и стачният комитет. Никой от ръководството на дружеството не се е явил до сега на среща с протестиращите, изтъкна координатора на КНСБ в гр. Раднево Бойка Баева и председателят на КНСБ в дружеството Живко Господинов.

На 10.12.2013 г. на Стефан Чорчопов, директор производство в завода, са връчени искания по чл. 3, ал. 2 от Закона за уреждане на колективни трудови спорове /ЗУКТС/ относно изплащане на дължимите работни заплати.

Поради невзможността да се проведат разговори с мениджмънта и съгласно разпоредбите на ЗУКТС, преговорите по чл. 3, ал. 2 са провалени и процедурата за ефективни стачни действия е открита.

Днес, 11.12.2013 г., протестиращите очакват разрешение от кмета на общината за провеждане на заявените от тях протестни акции в периода 13- 20.12.2013 г. Над 300 души от персонала са се подписали за започване на ефективна стачка.
На 12. 12. 2013 г. от 15.30 ч. в Народното събрание, на заседанието на Парламентарната комисия по труда и социалната политика ще бъде разгледан проблема на „ Ремотекс – Раднево” ЕАД. На заседанието са поканени представители на протестиращите работници.

От синдикалната организация /СО/ на КНСБ съобщават, че имат информация от директора на завода за поръчки от чужбина за над 2,5 млн. евро, които трябва да бъдат реализирани през 2014 г. Председателят на СО в предприятието Живко Господинов се свърза с директора Стефан Чорчопов за информация, който заявил, че до момента няма такава, но се очаква до 2 дни да стане известен новият съсобственик на предприятието.

Към днешна дата задълженията за работни заплати в дружеството са близо 3.5 млн. лв. и над 2.5 млн. лв. за осигуровки.