Изплатиха работните заплати в „Напоителни системи”

 

Днес, 18 октомври 2013 г., работниците и служителите на държавното дружество „Напоителни системи” ЕАД получиха заплатите си за м. август 2013 г., а заедно с това бяха преведени и осигуровките им към НАП. С това министърът на земеделието и храните Димитър Греков изпълни обещанието си, дадено на протеста на работещите в „Напоителни системи” на 8 октомври т.г., че в 10-дневен срок ще бъде изплатена сумата от 1,6 млн. лв. за дължимите заплати и осигуровки.

Министърът обеща още, че до края на годината работниците и служителите от държавното дружество редовно ще получават своите заплати. Това кара работещите в предприятието да вярват, че скоро ще получат заплатите си и за м. септември.

В парламента също е  внесено предложение от страна на Министерство на земеделието и храните за корекция на Закона за водите, с която ще бъдат осигурени средства от държавния бюджет за поддържане на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. В момента необходимите за това средства възлизат на около 16 млн. лв.

„За първи път се поема ангажимент, който се спазва в оказания срок. Това кара хората да вярват, че проблемът се вижда и се предприемат мерки за решаването му”, заяви Маргарита Янчева – председател на Браншовия синдикален съвет на „Напоителни системи” към Федерацията на независимите синдикати от земеделието – КНСБ. Тя изказа своята благодарност към министъра на земеделието и храните Димитър Греков, президента на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидента на КНСБ Валентин Никифоров, председателя на Федерацията Светла Василева, както към всички, които приеха присърце издължаването на закъснелите работни заплати.