Мина Пирин-заплати - Вторник, 2-14-2006

Днес, 14 февруари 2006 г., вторник, председателят на КНСБ д-р Желязко Христов, след проведен разговор с Министерството на икономиката и енергетиката, информира синдикалните членове и освободените миньори от мина Пирин, с. Брежани, че от утре, 15 февруари е осигурен ресурс от държавата за изплащане на траншове на дължимите заплати на...

Днес, 14 февруари 2006 г., вторник, председателят на КНСБ д-р Желязко Христов, след проведен разговор с Министерството на икономиката и енергетиката, информира синдикалните членове и освободените миньори от мина Пирин, с. Брежани, че от утре, 15 февруари е осигурен ресурс от държавата за изплащане на траншове на дължимите заплати на миньорите за месеците август, септември и октомври 2005 г.
От следващата седмица се подготвя решение за поетапно осигуряване на необходимия ресурс за окончателно издължаване на заплатите в размер на 530 хил. лв., с пряката намеса на министър Румен Овчаров.