КНСБ-Еврошуз - Вторник, 2-7-2006

След официално оповестените днес от изпълнителния директор на ИА “ГИТ” Тотю Младенов резултати от проверките в “Еврошуз”-Дупница и степента на изпълнението на дадените на фирмата предписания със срок 5 февруари 2006 г., ръководството на КНСБ апелира:

- работодателят да предприеме допълнителни мерки за безусловно изпълнение на всички предписания;
-...

След официално оповестените днес от изпълнителния директор на ИА “ГИТ” Тотю Младенов резултати от проверките в “Еврошуз”-Дупница и степента на изпълнението на дадените на фирмата предписания със срок 5 февруари 2006 г., ръководството на КНСБ апелира:

- работодателят да предприеме допълнителни мерки за безусловно изпълнение на всички предписания;
- работодателят да предостави на контролните органи сертификатите от производител за всички използвани в производството лепила;
- специализираните лаборатории, на които е поръчано извършването на пълни анализи, за всички употребявани от фирмата лепила, да довършат изследванията и предоставят резултатите от тях в най-кратък срок.

В резултат на несвоевременно и недокрай извършени изследвания и предприети мерки за премахване на риска, предприятието се поставя в ситуация, която застрашава нормалното протичане на производствения процес, с всички последици, свързани с възможността за частично или пълно преустановяване на работата, което създава сериозно социално напрежение сред работещите в дружеството.