КС на КНСБ-призив-протести - Четвъртък, 2-2-2006

След анализ на актуалната социално-икономическа ситуация в страната и хода на преговорите с българското правителство, Координационният съвет /КС/ на КНСБ изрази острия си протест по повод продължаващата политика за вземане на решения “на парче” в социалната сфера, каквито са лансираните от страна на МТСП анонси за премахване на допълнителните възнаграждения...

След анализ на актуалната социално-икономическа ситуация в страната и хода на преговорите с българското правителство, Координационният съвет /КС/ на КНСБ изрази острия си протест по повод продължаващата политика за вземане на решения “на парче” в социалната сфера, каквито са лансираните от страна на МТСП анонси за премахване на допълнителните възнаграждения за продължителна работа /т.нар. клас прослужено време/ и едностранното решение за премахване на обезщетенията за вреден труд, преди да се реши изцяло въпросът с инвестициите в работната среда и цялостната политика по образуване на работната заплата.
Бе отчетено, че за пореден път се подменят принципите на социалния диалог в страната и се прави опит едностранно да се наложат в услуга на МВФ лесни и изгодни за правителството и работодателите решения по жизнено важни за хората на наемния труд въпроси.
Координационният съвет на КНСБ единодушно гласува и призова основните си членове по отрасли и браншове за подготовка на кампания от протестни и стачни действия заради политиката на правителството по доходите и намеренията за отнемане на придобивки на хората на наемния труд, несистемните преговори.
КС на КНСБ даде мандат на ръководството на Конфедерацията, по време на стачната готовност и протестните действия, да продължат преговорите с правителството и работодателите за Национално споразумение с ранг на национален колективен трудов договор по работните заплати и в този смисъл за нормативен акт за организацията на работната заплата в страната, в т.ч. и по “клас” прослужено време, както и за подписването на Икономически и социален пакт, с икономическа и социална конкретика, който да даде визията за развитието на страната до 2009 г.
КС на КНСБ взе решение, в зависимост от хода на преговорите, да се пристъпи към провеждане на национални протестни действия.