“Двустранният социален диалог и колективното договаряне в отраслите и браншовете“

На 19 май 2003 година по инициатива на КНСБ и със съдействието на Фондация “Фридрих Еберт” се проведе национална двустранна работна среща на тема “Двустранният социален диалог и колективното договаряне в отраслите и браншовете“. Подобни срещи са провеждани и преди, но за първи път форумът беше с участието на всички национално представителни синдикални и работодателски организации ­ КНСБ, КТ “Подкрепа”, БСК, БТПП, ССИ и БСЧП “Възраждане”. В срещата освен представителите на националните ръководства и експерти участваха и представители на почти всички основни членове на КНСБ, на федерации на КТ”Подкрепа”, председатели на основни синдикални организации на КНСБ, представители на браншови работодателски организации ­ главно членуващи в БСК и БТПП, директори по човешки ресурси от предпрития. В работните дискусии взеха участие и Валери Апостолов ­ заместник-министър на труда и социалната политика, Пламенка Маркова ­ национален кореспондент на МОТ за България, Емилия Кръстева ­ секретар на Националния съвет за тристранно сътрудничество, представители на Американския център за работническа солидарност ­ АФТ-КПП и на офиса на Швейцарската конфедерация на профсъюзите в София, представител на Българската международна стопанска асоциация, преподаватели от ВУЗ и други.