Декларация от синдикалните организации на КНСБ при мини „Марица-Изток“ и ТЕЦ „Марица-Изток“ 2

  • tec

Хиляден митинг на миньори и енергетици в Раднево за защита на работните им места прие декларация, изпратена до премиера, президента и председателя на народното събрание.

Ето и пълният тест на декларацията:

ДО

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА Р.БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р.БЪЛГАРИЯ

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от участниците в митинга в гр. Раднево на синдикалните организации на КНСБ при мини „Марица-Изток“ и ТЕЦ „Марица-Изток“ 2

Уважаеми дами и господа,

Ние, участниците в митинга на миньори и енергетици в гр. Раднево заявяваме:

Състоянието на основните държавни енергийни дружества у нас трайно се влошава, което предизвиква нашето безпокойство. Настояваме за ясни и видими мерки от отговорните институции с конкретни срокове за реализация.

Последните опити за спасяване на комплекса „Марица-Изток“ не будят доверие и създават несигурност за семействата на работещите в дружествата.

Затова днес искаме:

 

  1. В срок до края на февруари правителството да разработи и внесе за одобрение от Народното събрание конкретна програма за стабилизация и дългосрочно функциониране на комплекса „Марица-Изток“ с ясно заложени срокове за реализация.
  2. Нова енергийна стратегия с хоризонт 2030-2050 г., в която да бъде разписано какъв дял от производството на ел.енергия ще се осигурява от термични централи, работещи на местни въглища, като се вземе предвид, че комплексът осигурява над 45 на сто от ел. енергията в страната, гарантирайки националната енергийна сигурност.
  3. Шоковото поскъпване на въглеродните емисии, наложено от новите изисквания на Европейския съюз задушават българската енергетика и заплашват над 100 000 работни места.

Затова, настояваме за национална позиция по европейските изисквания, касаещи климатичните промени, която да отчита спецификата на страната, както и финансовите възможности на потребителите и икономиката.

Ние, участниците в днешния митинг, категорично заявяваме, че няма да допуснем закриването на работни места в региона и нарушаването на енергийната независимост на страната.

Ще предприемем всички синдикални действия за защита интересите на работещите в комплекс „Марица-Изток“ и техните семейства!

 

28.11.2018 г.

Раднево