Да не се намалява досегашният размер на средствата за временна нетрудоспособност и майчинство.

Парламентарните групи на Коалиция за България, ОДС и НИЕ застават зад исканията на Обществения женски парламент ­ XXI век и КНСБ да не се намалява досегашният размер на средствата за временна нетрудоспособност и майчинство, и от 1.01.2004 г. да бъде въведено семейно подоходно облагане. Това стана ясно на проведената на 3 ноември т. г. в централата на КНСБ дискусия, посветена на промените в социалното осигуряване, в която взеха участие депутати, представители на Министерството на труда и социалната политика, на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), на синдикатите, на неправителствени организации, учени и общественици. Срещата-дебат бе инициирана от Конфедерацията на независимите синдикати в България и Обществения женски парламент ­ XXI век.