КНСБ: Законови промени, които да гарантират по-бързото изплащане на забавени заплати

  • 01

На 18 април 2016г. в централата на КНСБ се проведе пресконференция на тема „Изработеният труд и забавените работни заплати“. Участие в нея взеха президентът на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидентите Чавдар Христов и Пламен Нанков.

По време на пресконференцията КНСБ преложи пакет от предложения за законови промени, чрез които да се гарантира конституционното право за заплащане съобразно извършената работа, т.е. да не се допуска забавяне на  заплати или на части от тях. Вицепрезидентът на Конфедерацята Чавдар Христов предложи в Кодекса на труда да се премахне възможността при финансови затруднения фирмите да плащат за неопределен срок само 60% от договорената заплата. Вместо това да се регламентира, че при криза намаленото възнаграждение може да се дава не повече от два месеца, след което парите да се възстановят.

Друго искане, което според КНСБ е необходимо е Фондът за гарантиране на вземанията на работниците да може да се задейства преди да е стартирала процедурата по несъстоятелност на определена фирма. Към този момент процедурата да се черпят средства от фонда е много бавна, а хората не са запознати с тази възможност и работодателите не издават на време на необходимите документи. Поради тази причина  се пропуска двумесечният срок за реакция. 270 млн. лв. са натрупани във фонда към момента, а за миналата година са платени само 1.118 млн. лв. на 280 работници, което прави средно около 3990 лв.

В Търговския закон трябва да се даде възможност работниците също да искат несъстоятелност на работодателя си заради неизплатени заплати, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според него работниците трябва да минат в по-предните места на списъка с удовлетворяване на кредиторите, защото в момента работниците се нареждат едва на четвърто място – след банките и обезпечените заеми. Пламен Димитров изтъкна и необходимостта без съдебни дела работниците да си вадят изпълнителни искове за дължимите заплати, на основа на издадени удостоверения за неплатени заплати по ведомостите. По думите на президента на КНСБ след проверки на Главната инспекция по труда са били възстановени забавени заплати на работниците за 24 млн. лв., но други 20 млн. са останали дължими.

Според КНСБ мажоритарните собственици трябва да носят отговорност и със собствеността си от други търговски активи, като с тях да покриват забавените заплати, ако фирмата няма активи.

Извадка от Конституция на Република България и КТ

Предложения на КНСБ за изменения в КТ

Обща справка от ИА ГИТ

Справка забавени заплати - 2013, 2014,2015