ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СКЪПИ ДАМИ!

  • 6951144-roses-wallpaper

За мен е удоволствие да ви поздравя от мое име и от името на Конгресното ръководство на КНСБ  по случай  Международния Ден на жената с пожелание за хубав, слънчев и емоционален  празник!

            Празник,  който ние, мъжете,  дължим на жените за тяхната обич, всеотдайност и себеотрицание като майки и съпруги!

            Празник, посветен  на жените във всички сфери на нашия живот!

            Според изследванията от последните години, държавите, които имат законодателство за равнопоставеност на жените и мъжете и които имат силно участие на жените в управлението, са лидери и в редица други важни направления – не само социални мерки и решаване на демографските въпроси, но и конкурентноспособност на икономиката и темпове на растеж.

            Равнопоставеността между половете е основен принцип, обхващащ всички аспекти на обществения живот, но най-често тя се асоциира с равните възможности на мъжете и жените на пазара на труда и в частност в сферата на заплащането на труда - равенство, което все още не се е материализирало.

            В писмо, изпратено до своите членове по случай Международния ден на жените, от Европейската Конфедерация на профсъюзите тревожно алармират:

            "Трябва да счупим "стъклените стени"! Жените са свръхпредставени в професии, които им предлагат по-ниски заплати, разликата в заплащането между двата пола от 16% е в цяла Европа. Трябва да се направи повече, за да могат жените да се развиват в професии, все още доминирани от мъжете...Нито една държава в Европа не се е освободила от сегрегацията по пол на работното място, съществуват "стъклени тавани" и стени, които ни разделят. Това е лошо и за мъжете и за жените. Да сложим край на тази сегрегация на работното място - това ще бъде водещ приоритет в стратегията на ЕС за равенството на половете..."

            В България жените, заемащи водещи позиции са почти два пъти повече в сравнение с останалите държави от Европейския съюз, но въпреки това процентът е едва 13, а в ЕС - 7%.

            Липсата на специален закон у нас за равнопоставеност между половете допринесе за редица тревожни тенденции – по-ниското заплащане на жените спрямо мъжете, по-слабото представителство в процеса на вземане на решения, по-слабото представителство в мениджмънта и управлението на фирмите. Отсъствието на специално законодателство, включително регламентиращо съвместяването на служебните и семейните ангажименти, се отразява и на екстремната демографска ситуация в България.

            Хубавата новина е, че предстои обсъждането на второ четене в Народното събрание  на проектозакона за равнопоставеност на жените и мъжете,  с който българската държава да отговори на изискванията на европейското законодателство и на международните актове, по които е страна, а произтичащите от него промени и пълноценното  участие на жените  и в бизнеса, и в политиката, и на трудовия пазар ще бъдат белег за развитието на модерното ни общество.

            Бъдете живи и здрави, скъпи български жени!

            Днес всички цветя са за вас!

 

                                                                                  Пламен Димитров,

                                                                                  Президент на КНСБ

 8 март 2016 г.