Консултативния съвет на ръководствата на КНСБ и КТ “Подкрепа” - Петък, 6-29-2007

На 2. 07.2007 г., понеделник, от 11 ч. централата на КНСБ (залата на 11. ет.) ще се проведе заседание на Консултативния съвет на ръководствата на КНСБ и КТ “Подкрепа”. Двата Синдиката ще обсъдят съвместните си конкретни действия за отстояване исканията на трудовите хора....

На 2. 07.2007 г., понеделник, от 11 ч. централата на КНСБ (залата на 11. ет.) ще се проведе заседание на Консултативния съвет на ръководствата на КНСБ и КТ “Подкрепа”. Той се свиква във връзка с ескалиращото напрежение в страната и обявената стачна готовност в редица сектори, браншове и предприятия. Двата Синдиката ще обсъдят съвместните си конкретни действия за отстояване исканията на трудовите хора. Те ще приемат и обща категорична позиция срещу неизпълнението от страна на правителство и работодатели на подписания от социалните партньори Пакт за икономическо и социално развитие на страната до 2009г.
Ще бъде анализирано и започналото синдикално преброяване, което трябва да гарантира на автентичността на националнопредставителните синдикати.