Заседание на Юридическия комитет и Постоянния консултативен комитет по правна закрила на труда и КТД

  • 01

Заседание на Юридическия комитет и Постоянния консултативен комитет по правна закрила на труда и Колективно трудово договаряне (КТД) към КНСБ се проведе на 22 октомври 2015 год. в централата на Конфедерацията.

Основа на дискусията, водена от вицепрезидента на КНСБ Чавдар Христов и изпълнителния секретар на Конфедерацията Николай Недев, бяха действия, свързани с решение № 100 на КС на КНСБ от 9 май 2014 г. и по-конкретно предложения на КНСБ за подобряване на нормативната база по договаряне на заплащането на труда и за координирани действия на структурите на КНСБ за договаряне на по-високи работни заплати по отрасли и браншове и по предприятия.
Обсъдени бяха актуални проблеми и действия от страна на КНСБ във връзка със зачестили спорове пред Комисията за защита от дискриминация и съдилищата относно клаузи за присъединяване  към КТД, както и въпроси, свързани с очаквани промени в Закона за държавния служител, отнасящи се до колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове и необходимите действия от страна на федерациите, синдикатите и съюзите на КНСБ.