Поздравявам всички български учители по случай Международния ден на учителя!

  • 01

На 5 октомври България и още над 100 държави по света отбелязват ДЕНЯ НА УЧИТЕЛЯ. Идеята за това идва от състоялата се през 1966 г. в Париж Специална междуправителствена конференция за статута на учителите, в резултат на която е подписан документът „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. По повод 40-годишнината от приемането на препоръките, ЮНЕСКО предприема инициативата да наложи 5-ти октомври като Международен ден на учителя и това става факт през 1994 г., когато Световният ден на учителя се отбелязва за първи път.

 

На 5 октомври, за десета поредна година, България и още над 100 държави по света отбелязват  ДЕНЯ НА УЧИТЕЛЯ – повод да се замислим с благодарност за това  какво получихме от своите учители и на какво ни научиха те, за да станем личности.

За нас, синдикалистите, този ден е и повод за равносметка, не само в търсене на отговор по големите въпроси, свързани с цялостното реформиране и подобряване на образователната система в България, навлизането на информационните технологии и комуникациите в сферата на образованието,  професионализма при работата с децата, обучението през целия живот…

За КНСБ е особено важно да си отговорим какво свършихме, за да покажем, че българският учител не може да бъде унижаван, пренебрегван и поставян на опашката по заплащане; какво свършихме, за да наложим на държавата и обществото европейско отношение към труда на учителите и  промяна на техния социален статус.

Развитието на обществото зависи от високоотговорната, благородна и съзидателна работа на българския учител  - едно от главните условия децата ни да получат силно, отговарящо на националните традиции и на европейските изисквания образование, за да бъдат конкурентноспособни на своите европейски връстници.

Бъдещето на образованието е във все по-тясното обвързване с пазара на труда и в този смисъл  идеята за въвеждането на дуалното образование у нас, която през настоящата учебна година прави първите си стъпки е не само първият полъх в утвърждаването на съвременния, модерен модел образователна система, но и един от основните фактори за постигане на икономически успех и конкурентноспособност на България.

Трудно може да се прецени ролята на учителя в живота на всеки от нас, но е факт, че развитието на обществото зависи от труда на преподавателите.

Затова на този ден Организацията на Обединените Нации апелира към всеки гражданин по света да отдели минута и да си спомни,  с любов и признателност, как учителят е променил за добро неговия живот.

 

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

ПРЕЗИДЕНТ на КНСБ