На 11 и 12 май 2007 г. в зала 3 на НДК ще се проведе VІ Конгрес на КНСБ - Четвъртък, 5-10-2007

На 11 и 12 май 2007 г. в зала 3 на НДК ще се проведе VІ Конгрес на КНСБ. Участие ще вземат 763 делегати от страната. Очакват се над 150 официални гости от България, над 50 чуждестранни от 24 държави и представители на 33 национални синдикални конфедерации и на 3 международни организации - МОТ, МКП,ЕКП. Дневният ред на форума предвижда: приемане на програма на КНСБ за следващите 5 години, 14 резолюции, промени в Устава и избор на ново ръководство....

На 11 и 12 май 2007 г., в зала 3, на НДК, ще се проведе VІ-ят Конгрес на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Във висшия форум ще участват 763 делегати от страната. Очаква се да присъстват над 150 официални гости от България и над 50 чуждестранни от 24 държави, сред които от Австрия, Азербайджан, Великобритания, Гърция, Италия, Китай, Русия, Румъния, Франция, Турция и др. 33 национални синдикални конфедерации изпращат свои представители на Конгреса, както и 3 Международни организации - Международната организация на труда, Международната конфедерация на профсъюзите и Европейската конфедерация на профсъюзите.
Конгресът ще бъде открит на 11.05.07 г.,/петък/ в 10.00 ч. от председателя на КНСБ доц. д-р Желязко Христов. Приветствия ще поднесат Президентът на Република България г-н Георги Първанов, генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Джон Монкс, президентът на КТ “Подкрепа” д-р Константин Тренчев, министърът на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова, кметът на София г-н Бойко Борисов и др.
На 12 май /събота/ работата на Конгреса ще продължи в 08:30 ч. с приветствие на г-н Яп Винен – зам.-генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите. Очаква се висшият форум да бъде уважен и от министър-председател на Република България - г-н Сергей Станишев.
Дневният ред на форума предвижда да се обсъдят и приемат:
- програма на КНСБ за следващите 5 години, под мотото: „За достоен труд и живот в обединена Европа”
- 14 резолюции
- промени в Устава
- ще се проведе избор на ново ръководство на конфедерацията.
Каним журналисти от всички медии да проследят и отразят работата на Конгреса. На тяхно разположение ще бъде оборудвана специална зала с аудио и видео сигнал, компютри с Интернет-връзка и принтери.