Национално честване на Деня на миньора

  • 01

Денят на миньора – 18 август, събра в столичния катедрален храм „Света Неделя”: президента на КНСБ - Пламен Димитров, председателя на Българската минно-геоложка камара - проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председателя на Федерацията на независимите синдикати на миньорите - Валентин Вълчев, представители  на ведомства и институти, свързани с бранша, както и синдикалисти, ветерани и други. Те участваха в молебен за здравето и благополучието на хората на наемния труд, заети в отрасъла.

На този ден -18 август е успението на Св. Иван Рилски – покровителят на българския народ, светецът, изказал добри слова и за онези, които добиват подземни и природни богатства.

* * *

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От името на Конфедерацията на независимите синдикати в България имам удоволствието да поднеса най-сърдечни поздравления към всички вас – участниците в днешното тържествено отбелязване  на Професионалния празник – ДЕНЯ НА МИНЬОРА!

Позволете ми да отправя поздрав към българските  рудодобивници, които  ежедневно  доказват  своя  професионализъм,  отстояват  своето  важно място в националната икономика и превърнаха рудодобива в перспективен и стабилно развиващ се сектор.

Днес  България  заема водеща позиция в Европейския рудодобив и е на 3-то място на континента по добив на злато и мед, а това е заслуга и на мениджърите на дружествата, за които  инвестициите в иновации, в екологични проекти, в преоборудване с нова, по-производителна техника и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, са приоритет.

Бих искал да поздравя  работниците, специалистите и служителите от геоложките проучвания, от добива на нерудни минерални суровини, от научните и проектантски институти от бранша, за успешното отстояване престижа на добивника, на доброто име на българските специалисти и българската инженерингова мисъл.

Поздравявам  българските въглекопачи,  с дълбоко уважение и преклонение пред техния труд. Труд, който дава светлина, топлина и суровини за практикуването на много професии. Труд, без който днешното технологично ниво на човечеството би било немислимо.

За съжаление, бъдещият  хоризонт  пред тези героични и търпеливи хора продължава да е неясен. За последните 5 години, в резултат на политически решения,  приходите на въгледобивните предприятия са намалени  с повече от 40% средно.  

Отрасълът формира  4-5% от брутния вътрешен продукт и се нуждае от единна политика, но страната ни все още няма приета съвременна минна

стратегия, въпреки че от 2012 г. има такъв проект.  Минерално-суровинната индустрия се откроява по значимост  сред останалите сектори, защото създава ресурсната основа на съвременната икономика. Тя е важна за България и е една от най-добре развиващите се през последните години. Именно в този отрасъл страната ни най-много се доближава до средната производителност на труда в ЕС.  

По традиция на празник се прави равносметка на свършеното, но  е важно и какво предстои, какви са перспективите. В настоящия момент много от българските минни предприятия работят успешно и рентабилно. В бранша активна стопанска дейност развиват повече от 300 дружества и организации от областта на проучването, добива и преработката на подземни богатства и свързаните с това дейности и услуги.

Българската  Минно-геоложка Камара  има особено  активна роля   в търсенето на пионерни идеи, предлагането на модерни управленски практики  и създаването  на печеливши решения за развитие на отрасъла.   С въвеждането на Стандарт за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия  и покривайки трите стълба – икономически, екологичен и социален - родната  добивна промишленост  има шанса да се доближи до световните стандарти и да стане конкурентноспособна. Първите компании,  отговорили на изискванията на Стандарта за устойчиво развитие, вече получиха  своите сертификати по време на Европейския минен бизнес форум през септември 2014 г. и това са  „Асарел-Медет” АД и „Дънди Прешъс Метълс Челопеч” АД. Поздравления, приятели!

Като синдикалист не мога да не отбележа със задоволство  доброто партньорство и конструктивното сътрудничество между Българската минно-геоложка камара и синдикатите.

На 30 януари т.г. беше подписан новият Отраслов КТД между председателя на БМГК проф. Лъчезар Цоцорков и синдикалните лидери на ФНСМ-КНСБ и СМФ „Подкрепа”. В него са залегнали нови, подобрени условия за работещите в добивния бранш и документът е приложим за всички, заети в минерално-суровинния отрасъл.

Това е доказателство, че бизнесът и трудът имат сходни интереси, че  за работодателя работникът, неговата сигурност, стандарт на живот, здраве и безопасност са поставени на първо място, че компанията и нейният просперитет са водещи за работника.

Пожелавам Ви успех, дами и господа!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


Пламен ДИМИТРОВ

ПРЕЗИДЕНТ на КНСБ

18 август 2015 г.

С о ф и я