Злоупотреба с труда – какви са най-честите нарушения?

Участие на президента на КНСБ Пламен Димитров в сутрешния блок на БНТ, за сезонните трудови договори, извънредния труд и новите цени на тока за бизнеса. 

http://bnt.bg/part-of-show/zloupotreba-s-truda-kakvi-sa-naj-chestite-narusheniya