Подписана е Харта за национално съгласие за прилагане и защита на ценностите и принципите на евро..

Подписана е Харта за национално съгласие за прилагане и защита на ценностите и принципите на европейските общности и европейския социален модел
Днес, 9 май 2007 г., Конфедерацията на независимите синдикати в България, представена от председателя си д-р Желязко Христов и политическите партии и коалиции, регистрирали собствени кандидат-депутатски листи в предстоящите избори за български представители в Европейския парламент на 20 май 2007 година подписаха Харта за национално съгласие за прилагане и защита на ценностите и принципите на европейските общности и европейския социален модел...
...

 Подписана е Харта за национално съгласие за прилагане и защита на ценностите и принципите на европейските общности и европейския социален модел

 ХАРТА

ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ И ЗАЩИТА НА ЦЕННОСТИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ


Днес, 9 май 2007 г., Конфедерацията на независимите синдикати в България, представена от председателя си д-р Желязко Христов и политическите партии и коалиции, регистрирали собствени кандидат-депутатски листи в предстоящите избори за български представители в Европейския парламент на 20 май 2007 година, представени от :

Тома Белев - ПП “ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
Стефан Софиянски - ПП ”ССД”
Емел Зейнева - “КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”
Константин Димитров - ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
Кристиан Вигенин - КОАЛИЦИЯ "ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ - БСП и Партия "Движение за социален хуманизъм"
Любов Панайотова - ПП “СДС”
Стефан Личев - Коалиция "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
Четин Казак - ПП “ДПС”
проф. Кръстьо Петков - ПП “ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”

Като заявяват:

· Общия си стремеж за бързо адаптиране на страната ни към изискванията, произтичащи от членството на България в Европейския съюз (ЕС) и за заемане на достойно място в семейството на Европейските общности;
· Своята привързаност към европейските ценности-свобода, справедливост, солидарност;
· Своята съпричастност към принципите на социалната пазарна икономика, европейския социален модел и социалното партньорство;

Декларират, че приемат следните основни цели на настоящата Харта за национално съгласие за прилагане и защита на ценностите и принципите на Европейските общности и Европейския социален модел и ще положат всички усилия за реализацията им в полза на националните интереси на България и в полза на българското общество:


· Поддържане на устойчив икономически растеж чрез конкурентоспособна, високотехнологична икономика, основана на знанието;
· Повишаване качеството и потенциала на човешкия капитал с цел достигане на европейските равнища на заетост, доходи и социална сигурност и интеграция, осигуряващи високо качество на труд и живот;
· Усъвършенстването и развитието на европейските политики за младите хора и търсенето на адекватни решения на демографските проблеми;
· Поддържане и развитие на политиките за подобряване на образованието, квалификацията и ученето през целия живот, и сътрудничеството между страните – членки в тези области;
· Подобряване координирането на националните политики на страните-членки на ЕС в областта на заетостта, които предлагат равни възможности на общия европейски трудов пазар и по-добър баланс между сигурност и гъвкавост;
· Пълното премахване на всички пречки пред свободното движение на хора между страните-членки на ЕС;
· Пълноценното прилагане на европейския социален модел, съчетаващ принципите на модерната пазарна икономика и социалната държава;
· Усъвършенстване на използването на европейските фондове в посока на насърчаване на икономическия растеж, увеличаване на заетостта и социалното включване на населението, подпомагане преодоляването на различията и подобряване на качеството на живота;
· По-голямото отваряне на европейските институции към проблемите на гражданите и организираното гражданско общество;
· Поддържане устойчивото функциониране на европейските общности като зона на свобода, ред и сигурност чрез: гарантирането на правов, финансов и социален ред в България и в страните членки; осигуряване равнопоставеност на всички пред закона и равни възможности за личен просперитет; подобряване на прозрачността в управлението и борбата с престъпността и корупцията, и сътрудничество със страните членки в тези области;
· Подобряване на сътрудничеството между страните-членки за ускоряване на процеса по изясняване бъдещето на Европейската конституция и нейното ратифициране;
· Формулиране на ясни позиции на европейските институции относно бъдещето на ЕС и евентуалното му разширяване с всички желаещи страни от Европа, и сътрудничество за насърчаване, и подпомагане на тяхната подготовка;
· Защита на интересите на България в общия европейски процес и европейските интереси в глобалното обществено развитие.

Политическите партии и коалиции и техните кандидати за депутати в Европейския парламент и КНСБ заявяват, че ще си сътрудничат и ще предлагат алтернативи за подобряване европейските политики на България. Те декларират, че ще съдействат, с всички възможни и достъпни за тях средства за подобряване на условията за диалог и партньорство, и за подобряване на шансовете за пряко участие на гражданите и техните организации във формиране на политиките, засягащи ролята на България в Европейския съюз, както и за участие в изпълнението и контрола по приетите управленски решения.

Подписали:
За: За:

ПП “ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” КНСБ
Тома Белев
доц. д-р Желязко Христов, д.м

ПП ”ССД”
Стефан Софиянски

“КОАЛИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”
Емел Зейнева

ПП "ДСБ"
Константин Димитров


КОАЛИЦИЯ "ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ
- БСП И ПАРТИЯ "Движение за социален хуманизъм"
Кристиан Вигенин

ПП “СДС”
Любов Панайотова

КОАЛИЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
Стефан Личев

ПП “ДПС”
Четин Казак

ПП “ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”
проф. Кръстьо Петков

Душана Здравкова – водач на листата на ГЕРБ, е изпратила писмо до КНСБ, с което удостоверява, че се присъединява и подкрепя Хартата, но не присъства лично, тъй като е на посещение в Смолянски регион.