Среща на министър Божидар Лукарски с ръководството на Независим синдикат – КНСБ при ВМЗ АД – Сопот

Днес, 17 юли 2015 год. от 11.00 ч. в Министерство на икономиката се проведе среща на представители на синдикалното ръководство на Независим синдикат – КНСБ при ВМЗ АД – Сопот и на централата на КНСБ с министър Божидар Лукарски и неговия екип.

На срещата присъстваха членовете на съвета на директорите и търговския пълномощник на ВМЗ АД – Сопот, г-н Богдан Богданов.

На срещата бяха обсъдени поставените проблеми от синдикалната организация на КНСБ в дружеството в нарочната декларация, оповестена в началото на седмицата.

След проведените обсъждания, на срещата бяха постигнати договорености за:

- на 20 юли Съвета на директорите на ВМЗ АД-Сопот да предостави на синдикатите в дружеството – управленска структура, производствена програма на фирмата до края на 2015-а и перспективите за развитие през 2016-а и 2017-а година. В това число броя на персонала по години за изпълнение на производствената програма.

- министър Лукарски и членовете на Съвета на директорите разясниха, че дружеството е обезпечено с договори до края на тази година и 2016-а, с което се гарантират трайните работни места и изплащането на работните заплати, договорени в Колективния трудов договор на дружеството.

- в най-кратък срок да се обсъди и изясни на работна среща между синдикатите в дружеството и мениджърския екип, начина на ползване на платения годишен отпуск и допълнителните дни, така че персоналът на дружеството да не понесе загуба на полагащ се отпуск.

От представители на КНСБ в дружеството бяха направени предложения за възстановяване на производствени халета и дейността на площадка Иганово, с цел достигане на производствения капацитет, мининум на нивото, което е било преди взривовете.

На срещата бе договорено провеждането на периодични срещи между мениджърския екип на ВМЗ АД – Сопот и синдикатите на дружеството за обсъждане на проблеми, породени от възстановяване на дейността на площадка Иганово, изпълнение на производствената програма, спазване на изискванията на безопасен труд, работно време и доход.