Дискусионен форум - „Развитието на реформата в пенсионната система”

  • 01

Събитието се проведе на 27.05.2015 г., в Централата на КНСБ и бе организирано от Конфедерацията на независимите синдикати в България и Фондация „Фридрих Еберт”. Освен предсeдатели и експерти на основните членове на синдиката, участие в него взеха и представители на институциите, ангажирани пряко с прилагането на пенсионното законодателство – НАП, НОИ и МТСП, както и на национално представителни работодателски организации.

Форумът беше открит от изпълнителния секретар на Направление „Социална защита, безопасност и здраве при работа” Ася Гонева. Във встъпителните си думи тя очерта основните теми за дискусия в залата – стабилизиране приходите на системата и нови решения в режима на пенсионното осигуряване, условията за придобиване право на пенсия от работещите във всички категории труд и мерки за подобряване адекватността на пенсиите, залегнали като нормативни текстове в Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване внесен в Народното събрание от МС. Презентации по тези въпроси представиха експертите на направлението – Михаела Тодорова и Мая Грамовска.

В хода на дискусията беше заявено, че според КНСБ правото на свободен избор между универсален пенсионен фонд и солидарния стълб е правилно и не нарушава интересите на осигурените, но възможността това да става многократно и средствата да се прехвърлят в т. нар. Сребърен фонд не са най-добрите решения. При многократния избор има риск от загуба на доходност за периодите, в които лицето не се осигурява в УПФ. Сребърният фонд няма нищо общо с допълнителното задължително пенсионно осигуряване и е предвидено средствата му да бъдат изхарчени в определен момент, а не да трупат доходност.

При разискването на условията за пенсиониране беше подчертана ролята на КНСБ и индустриалните федерации за постигането на съгласие между социалните партньори възрастта на работещите в първа категория труд да бъде увеличена до 55 години, вместо до 57 г., а възрастта при втора категория да нарасне до 60 години, вместо предвижданите 62 години, както и трайното уреждане на възможността учителите да се пенсионират три години преди възрастта по общия ред от Учителския пенсионен фонд.

Всички участници в дискусията се обединиха около извода, че най-важната част от мерките в законопроекта се отнасят до подобряване адекватността на пенсиите и нарастването на тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на 1,5 процента, което ще доведе до увеличаване размерите на всички пенсии (стари и новоотпуснати).