Работна среща с министър Емилия Масларова - Вторник, 4-3-2007

Днес, 3 април 2007 г., вторник, от 13:00 ч. в залата на ет. 2 в сградата на Министерството на труда и социалната политика, ще се проведе работна среща на министър Емилия Масларова с председателят на КНСБ д-р Желязко Христов и лидери на браншови синдикални организации на КНСБ /лека промишленост, металургия,...

Днес, 3 април 2007 г., вторник, от 13:00 ч. в залата на ет. 2 в сградата на Министерството на труда и социалната политика, ще се проведе работна среща на министър Емилия Масларова с председателят на КНСБ д-р Желязко Христов и лидери на браншови синдикални организации на КНСБ /лека промишленост, металургия, здравеопазване, водоснабдяване, хранителна промишленост, пивопроизводители, горско стопанство и дървообработваща промишленост/, както и представители на съответните браншови работодателски структури. На срещата ще се обсъдят практически аспекти относно разпростирането на колективни трудови договори сключени на отраслово или браншово ниво.