Публичен дебат:“Реалности и перспективи на данъчно-осигурителната политика в България... 3-5-2007

Публичен дебат:“Реалности и перспективи на данъчно-осигурителната политика в България и гаранции за устойчивост на пенсионната, здравната и образователната системи” 

Понеделник, 3-5-2007  
 

Утре, 6 март 2007 г., вторник, от 11:00 ч. в залата на ет.11 в сградата на КНСБ /пл. “Македония” № 1/ ще се проведе публичен дебат на тема: “Реалности и перспективи на данъчно-осигурителната политика в България и гаранции за устойчивост на пенсионната, здравната и образователната системи”. Целта на дебата е да бъдат чути реалните позиции за създаването на съгласие по бюджетната процедура, бюджетната рамка, приходната и разходната част за 2008 г. За участие в дебата са поканени председателят на комисията по труда и социалната политика в НС д-р Хасан Адемов, управителят на НОИ Йордан Христосков, Министърът на енергетиката и икономика, Министърът на финансите, Министърът на труда и социалната политика, Министърът на образованието и науката, Министърът на здравеопазването, президентът на КТ “Подкрепа” д-р Константин Тренчев, Божидар Данев – председател на БСК, представители на работодателски организации