ГС "Нова България"-КНСБ-предложение-листи-евродепутати - Четвъртък, 2-8-2007

До д-р Желязко Христов
Председател на Конфедерация на независимите
синдикати в България


...

До д-р Желязко Христов
Председател на Конфедерация на независимите
синдикати в България


Уважаеми д-р Христов,

Обръщаме се с респект към Конфедерацията на независимите синдикати в България и към Вас лично като неин ръководител с предложение от името на Граждански съюз „Нова България”, отнасящо се до предстоящите избори на депутати за Европейския парламент.

ГС „Нова България” има принципна позиция да участва на изборите с гражданска листа, като неин водач в лично качество-като експерт и общественик- да бъде проф.д-р Кръстьо Петков.

Ние си даваме сметка, че най-влиятелната българска организация в гражданското пространство е КНСБ. Ценим високо вашата организационна независимост. Впечатлени сме от Вашата привързаност към гражданската кауза – в България и Европа. Следим и подкрепяме Вашето авторитетно и професионално участие в институциите на социалния диалог у нас и в ЕС. Благодарни сме за личното присъствие и ярката позиция, която изразихте на Първата национална конвенция на ГС „Нова България”. Вярваме в партньорството със синдикатите.

Всичко това ни дава основание да предложим чрез Вас на ръководството на КНСБ да партнираме при съставянето на гражданската листа и заедно да се явим на изборите. Вашата публична подкрепа или решение в полза на директно участие в листите биха утвърдили нов, модерен, европейски модел на представителството на интересите на гражданите в европейския парламент.

Убедени сме, че заедно ще постигнем успех! Готови сме да продължим диалога с КНСБ по платформата и оформянето на гражданската листа.

Очакваме вашето отговорно решение.
С уважение:
Проф. Димитър Иванов /п/
Георги Желев /п/
Проф. Кръстьо Петков /п/