"Лукойл Нефтохим Бургас"-работна група - Петък, 4-14-2006

Днес, 14.04.2005 г. във връзка със жалба на работещите в “Лукойл Нефтохим Бургас”АД и съгласно решение на Националния съвет по условия на труд от 1.03.2006 г. се състоя заседание на работната група за извършване на оценка на прилагането на нормативни документи в предприятието, а именно НАРЕДБА за определяне на видовете...

Днес, 14.04.2005 г. във връзка със жалба на работещите в “Лукойл Нефтохим Бургас”АД и съгласно решение на Националния съвет по условия на труд от 1.03.2006 г. се състоя заседание на работната група за извършване на оценка на прилагането на нормативни документи в предприятието, а именно НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време, НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея и ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 на МС от 28.12.2005 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.
На заседанието присъстваха представители на МТСП,МЗ, НЦООЗ, БСК и двата представителни синдиката –КНСБ и КТ ”Подкрепа”.
На базата на направените предписания от ИА”ГИТ”, КНСБ настоя да се извърши цялостна проверка по осигуряване на ЗБУТ в предприятието, като това се съпроводи с измервания на факторите на работната среда от външна акредитирана лаборатория.
Работната група взе решение в 10-дневен срок да изиска от всички компетентни органи данни за факторите на работната среда, заболeваемостта на работещите в “Лукойл Нефтохим Бургас”АД спрямо здравния статус на населението.
На следващ етап представители на работната група ще посетят предприятието и ще обсъдят последващите мерки, които трябва да се предприемат.