7-часов работен ден-жп-гари "Обединена"-Кремиковци и "Дружба"-Бургас - Петък, 1-20-2006

Възстановява се от днес 7-часовият работен ден на железничарите в двете жп-гари “Обединена”-Кремиковци и “Дружба”-Бургас в системата на БДЖ ЕАД


След обръщение на синдикалните организации и колективите на гара “Обединена”-гр. София и гара “Дружба”-гр. Бургас до министъра на транспорта и съобщенията г-н Петър Мутафчиев и до председателя на...

Възстановява се от днес 7-часовият работен ден на железничарите в двете жп-гари “Обединена”-Кремиковци и “Дружба”-Бургас в системата на БДЖ ЕАД


След обръщение на синдикалните организации и колективите на гара “Обединена”-гр. София и гара “Дружба”-гр. Бургас до министъра на транспорта и съобщенията г-н Петър Мутафчиев и до председателя на КНСБ д-р Желязко Христов по повод разпореждане на ръководителите на двете поделения на БДЖ ЕАД за преминаване на колективите от 7 на 8-часов работен ден от 1 януари 2006 г., и след острата реакция на председателя на КНСБ д-р Желязко Христов по този повод,
днес се проведе среща между ръководството на КНСБ, ръководството на БДЖ ЕАД, с участието на представители на МТС и МТСП, както и представители на синдикалните организации и колективи от двете жп-гари.

На срещата представителите на КНСБ представиха експертната позиция по повод прилагането на постановление на МС 267 от декември 2005 г., с което бе променена Наредбата за намаленото работно време. Бе представена и позицията на синдикалните организации на КНСБ в двете жп-гари. Категорично бе доказано, че не е спазена процедурата за промяна графиците за работно време, като:
- не са подобрени условията на труд на работещите железничари в софийската и бургаска жп-гари, обслужващи съответно “Кремиковци”АД и Лукойл Нефтохим, за да се отнема намаленото работно време;
- не са направени замервания от оторизирана лаборатория, при което да е доказано подобряване на параметрите на работната среда или отсъствие на вредности за здравето на работещите.


След изказаната позиция и от представителя на МТСП г-н Гълъб Донев, директор на дирекция “Условия на труд” и и.д. Главен секретар на МТСП, страните се споразумяха за следното:
- възстановява се 7-часовият ден и графиците за реализацията му;
- ръководството на БДЖ ЕАД да сключи договор с оторизирана лаборатория за пълни измервания на наличието на вредни фактори в работната среда на двете жп-гари и осигуряване присъствието на представители на синдикатите в процесите на измерванията и оценката на риска.