Помогнете на пострадалите при бедствия, аварии и други драматични събития!

Помогнете на пострадалите при бедствия, аварии и други драматични събития!

Все по-често ставаме свидетели на стихийни бедствия, аварии и други драматични събития в България. Стотици хора нямат финансови средства, за да се справят с пораженията върху домовете си, а емоционалната травма понякога е толкова голяма, че човек се чувства безсилен пред тези изпитания.

Със своята социална насоченост Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” провежда благотворителни кампании, като събира финансови средства и в натура, за да помогне на пострадалите при тези драматични събития.

КНСБ ви приканва да помогнете на тези хора, като се включите в кампаниите на Българския червен кръст!

<< Назад