Подкрепете децата, останали без родители заради трудова злополука!

Помогнете на децата!

Децата, лишени от родителски грижи, се нуждаят от внимание и подкрепа, от усещането, че не са забравени и има кой да се погрижи за тях. Всяка година десетки деца остават без родители заради трудова злополука.

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” подпомага деца, чиито родители са загинали при трудови злополуки, като изплаща стипендии в размер на 50 лв. всеки месец. При завършване на средно образование децата получават еднократна помощ за закупуване на официални абитуриентски облекла.

Можете да подкрепите децата, като дарите средства за финансиране на стипендиите по сметка:
IBAN: BG34UNCR76301010291100
BIC код: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Основание: стипендии на деца
Титуляр: СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.”

<< Назад