Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.”

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” подкрепя уязвими лица от обществото, осигурява условия и възможности за развитие и реализация на децата и младежите в България и се грижи за тяхното образование и възпитание. От 1998 г. Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” търси пътища за подобряване живота на деца, лишени от родителски грижи.
>> Повече за Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.”

Благотворителният фонд е с отношение към културата, фолклора и традициите! Работи в посока ранното откриване и развитие таланта на децата и израстването им в среда на духовност, толерантност и уважение!

В Благотворителния фонд членуват 108 физически лица и четири юридически лица. Бъдете един от тях! Необходимо е единствено да попълните и да подадете заявление за членство. Съгласно приетия Устав на фонда, членовете юридически лица следва да внасят 1000 лв. на година, а физическите лица – минимална дарителска вноска в размер на 30 лв. на година.


За контакт:

Рени Джагалова
Телефон: 024010423; 0884458554
Адрес: 1040 София, КНСБ, пл. „Македония” № 1, ет. 9

Помогнете на децата без родители!

Поощрете развитието на духовността и културата на децата!

Има хора, които не могат да си позволят топъл обяд.

Помогнете на пострадалите при бедствия, аварии и други драматични събития!