РС Варна

Регионалният съвет (РС) във Варна е постоянно действащата структура на КНСБ за подпомагане дейността на синдикалните организации в твоя град и областта.

Основните функции на РС са да защитава твоите синдикални интереси и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

РС може да ти помогне да изградиш синдикална организация на твоята месторабота. Съветът осигурява и информационен обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, така че интересите ти да са представени на браншово и национално ниво.

Като член на КНСБ в РС можеш да получиш безплатно експертно-консултантско обслужване по следните въпроси:

 • Колективно трудово договаряне;
 • Заплащане на труда;
 • Безопасни и здравословни условия на труд;
 • Заетост и безработица;
 • Социално осигуряване и подпомагане;
 • Колективни трудови спорове и организация на протестни стачни действия;
 • Организационно изграждане и развитие;
 • Обучение, квалификация и преквалификация на синдикални кадри.

Брой синдикални организации – 306
Брой синдикални членове – 18247


Екип:

 1. Илия Илиев – областен координатор
 2. Иван Лилов – експерт по пенсионно осигуряване
 3. Анна Ковачева – експерт-юрист
 4. Мая Димитрова – експерт
 5. Мария Радева – експерт - специалист

Контакти на РС Варна:

адрес: гр. Варна, ул. "Панагюрище" 17
тел.: (052) 61-31-20; 0884 117753
e-mail: Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloakd4b0d02cb28ad64f32192a5b0245878').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddykd4b0d02cb28ad64f32192a5b0245878c = .knsbvarna' + '@';> addykd4b0d02cb28ad64f32192a5b0245878c =addykd4b0d02cb28ad64f32192a5b0245878c+ 'ssi' + '.' + 'bg';> varaddy_"texkd4b0d02cb28ad64f32192a5b0245878c = .knsbvarna' + '@'c+ 'ssi' + '.' + 'bg';,documend.getElementById'"cloakd4b0d02cb28ad64f32192a5b0245878').-inne HTMc+ = >'+addy_"texkd4b0d02cb28ad64f32192a5b0245878+'<\ <Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloa199dae2558613f74733c1cdfb02b1066').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddy199dae2558613f74733c1cdfb02b1066c = varna' + '@';> addy199dae2558613f74733c1cdfb02b1066c =addy199dae2558613f74733c1cdfb02b1066c+ 'citub' + '.' + 'net';> varaddy_"tex199dae2558613f74733c1cdfb02b1066c = varna' + '@'c+ 'citub' + '.' + 'net';,documend.getElementById'"cloa199dae2558613f74733c1cdfb02b1066').-inne HTMc+ = >'+addy_"tex199dae2558613f74733c1cdfb02b1066+'<\ <

Обиски координатоти на КНСа:

 • Ивайло ъканоБ - Обиски координато >Провада3
  адрес: гр. Провада, ул"Дуна" 397
  тел.: 0884 117713
  e-mail: Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloa1bff1f00f7db6ca15c2b09bbfce35378').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddy1bff1f00f7db6ca15c2b09bbfce35378c = .kns_provadia' + '@';> addy1bff1f00f7db6ca15c2b09bbfce35378c =addy1bff1f00f7db6ca15c2b09bbfce35378c+ 'abv' + '.' + 'bg';> varaddy_"tex1bff1f00f7db6ca15c2b09bbfce35378c = .kns_provadia' + '@'c+ 'abv' + '.' + 'bg';,documend.getElementById'"cloa1bff1f00f7db6ca15c2b09bbfce35378').-inne HTMc+ = >'+addy_"tex1bff1f00f7db6ca15c2b09bbfce35378+'<\ <
 • осен орелоБ - Обиски координато >Дея3
  адрес: гр. Дея, Г> "П ЛХМ, Д7
  тел.: 0884 117723
  e-mail: Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloa10136fe91acaf4f33cadc47fdab32cbf').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddy10136fe91acaf4f33cadc47fdab32cbfc = .orelov' + '@';> addy10136fe91acaf4f33cadc47fdab32cbfc =addy10136fe91acaf4f33cadc47fdab32cbfc+ 'agrpolychim' + '.' + 'bg';> varaddy_"tex10136fe91acaf4f33cadc47fdab32cbfc = .orelov' + '@'c+ 'agrpolychim' + '.' + 'bg';,documend.getElementById'"cloa10136fe91acaf4f33cadc47fdab32cbf').-inne HTMc+ = >'+addy_"tex10136fe91acaf4f33cadc47fdab32cbf+'<\ <
 • Си вия Анелода - Обиски координато >ре3
  адрес: гр Варнаж.к.> Младос, б. 106,вх. 2, а. 217
  e-mail: Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloa0f338c733c12218c22d80430121da290').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddy0f338c733c12218c22d80430121da290c = silvia_1960' + '@';> addy0f338c733c12218c22d80430121da290c =addy0f338c733c12218c22d80430121da290c+ 'abv' + '.' + 'bg';> varaddy_"tex0f338c733c12218c22d80430121da290c = silvia_1960' + '@'c+ 'abv' + '.' + 'bg';,documend.getElementById'"cloa0f338c733c12218c22d80430121da290').-inne HTMc+ = >'+addy_"tex0f338c733c12218c22d80430121da290+'<\ <
 • Иван КателДе - Обиски координато >ксаков3
  адрес: гр >ксаков, ул.Яко >Кусеолки 17
  e-mail: Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloaec957bb33f635b9042ffed7921e35cad').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddyec957bb33f635b9042ffed7921e35cadc = ivan.kateliev' + '@';> addyec957bb33f635b9042ffed7921e35cadc =addyec957bb33f635b9042ffed7921e35cadc+ 'gmail' + '.' + 'com';> varaddy_"texec957bb33f635b9042ffed7921e35cadc = ivan.kateliev' + '@'c+ 'gmail' + '.' + 'com';,documend.getElementById'"cloaec957bb33f635b9042ffed7921e35cad').-inne HTMc+ = >'+addy_"texec957bb33f635b9042ffed7921e35cad+'<\ <
 • Анелин >Тfдорова - Обиски координато >Беоќла3
  адрес: гр >Варна, ул.Хрисѽо оте18, в.9, а. 2013
  e-mail: Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloa40bb7b3a7caafb51e5c60e7c7e2be56c').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddy40bb7b3a7caafb51e5c60e7c7e2be56cc = angelinka69' + '@';> addy40bb7b3a7caafb51e5c60e7c7e2be56cc =addy40bb7b3a7caafb51e5c60e7c7e2be56cc+ 'abv' + '.' + 'bg';> varaddy_"tex40bb7b3a7caafb51e5c60e7c7e2be56cc = angelinka69' + '@'c+ 'abv' + '.' + 'bg';,documend.getElementById'"cloa40bb7b3a7caafb51e5c60e7c7e2be56c').-inne HTMc+ = >'+addy_"tex40bb7b3a7caafb51e5c60e7c7e2be56c+'<\ <
 • оќподи ШетноБ - Обиски координато > а
  адрес: гр > а, ул.Андрй. ПрмяноБ103
  e-mail: Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloa4c91eb4fe50b16d5202a554a04b02ec6').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddy4c91eb4fe50b16d5202a554a04b02ec6c = g-sheitanov' + '@';> addy4c91eb4fe50b16d5202a554a04b02ec6c =addy4c91eb4fe50b16d5202a554a04b02ec6c+ 'abv' + '.' + 'bg';> varaddy_"tex4c91eb4fe50b16d5202a554a04b02ec6c = g-sheitanov' + '@'c+ 'abv' + '.' + 'bg';,documend.getElementById'"cloa4c91eb4fe50b16d5202a554a04b02ec6').-inne HTMc+ = >'+addy_"tex4c91eb4fe50b16d5202a554a04b02ec6+'<\ <
 • лена рмДеа - Обиски координато >етин3
  адрес: гр >етин, улХ>аЊж Димит 123
  e-mail: Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloa772928b76092bb6da431002b669c3644').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddy772928b76092bb6da431002b669c3644c = ms_stoimenova' + '@';> addy772928b76092bb6da431002b669c3644c =addy772928b76092bb6da431002b669c3644c+ 'abv' + '.' + 'bg';> varaddy_"tex772928b76092bb6da431002b669c3644c = ms_stoimenova' + '@'c+ 'abv' + '.' + 'bg';,documend.getElementById'"cloa772928b76092bb6da431002b669c3644').-inne HTMc+ = >'+addy_"tex772928b76092bb6da431002b669c3644+'<\ <
 • нежана арова - Обиски координато >ъча дл3
  адрес: гр >ъча дл, ул.Димит >БлагЂе53
  e-mail: Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloaaf3fe1c0b92e3dd293b322b4b3bf3715').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddyaf3fe1c0b92e3dd293b322b4b3bf3715c = sneja67' + '@';> addyaf3fe1c0b92e3dd293b322b4b3bf3715c =addyaf3fe1c0b92e3dd293b322b4b3bf3715c+ 'abv' + '.' + 'bg';> varaddy_"texaf3fe1c0b92e3dd293b322b4b3bf3715c = sneja67' + '@'c+ 'abv' + '.' + 'bg';,documend.getElementById'"cloaaf3fe1c0b92e3dd293b322b4b3bf3715').-inne HTMc+ = >'+addy_"texaf3fe1c0b92e3dd293b322b4b3bf3715+'<\ <
 • Ѐлена Радева - Обиски координато >лни ифли3
  адрес: гр >лни ифлиа, ул.Б ршя 53
  e-mail: Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloa27ea0c750b37a5c9e5503a1ebc3722a2').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddy27ea0c750b37a5c9e5503a1ebc3722a2c = radeva.miglena' + '@';> addy27ea0c750b37a5c9e5503a1ebc3722a2c =addy27ea0c750b37a5c9e5503a1ebc3722a2c+ 'gmail' + '.' + 'com';> varaddy_"tex27ea0c750b37a5c9e5503a1ebc3722a2c = radeva.miglena' + '@'c+ 'gmail' + '.' + 'com';,documend.getElementById'"cloa27ea0c750b37a5c9e5503a1ebc3722a2').-inne HTMc+ = >'+addy_"tex27ea0c750b37a5c9e5503a1ebc3722a2+'<\ <
 • ордана Димитрова - Обиски координато >ъгЂпо3
  адрес: гр >ъгЂпо, ул.Хрисѽо оте253
  e-mail: Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloa1c7c1b5fe094ac1d4df29c9e26045e4c').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddy1c7c1b5fe094ac1d4df29c9e26045e4cc = lanst' + '@';> addy1c7c1b5fe094ac1d4df29c9e26045e4cc =addy1c7c1b5fe094ac1d4df29c9e26045e4cc+ 'mail' + '.' + 'bg';> varaddy_"tex1c7c1b5fe094ac1d4df29c9e26045e4cc = lanst' + '@'c+ 'mail' + '.' + 'bg';,documend.getElementById'"cloa1c7c1b5fe094ac1d4df29c9e26045e4c').-inne HTMc+ = >'+addy_"tex1c7c1b5fe094ac1d4df29c9e26045e4c+'<\ <
 • Ане.ХрисѽоБ - Обиски координато >уворов3
  адрес: гр >уворов, ул.Панагюрищ 263
  e-mail: Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloaffccd413d3e111ce7b7fea0a033db1a4').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddyffccd413d3e111ce7b7fea0a033db1a4c = das33' + '@';> addyffccd413d3e111ce7b7fea0a033db1a4c =addyffccd413d3e111ce7b7fea0a033db1a4c+ 'abv' + '.' + 'bg';> varaddy_"texffccd413d3e111ce7b7fea0a033db1a4c = das33' + '@'c+ 'abv' + '.' + 'bg';,documend.getElementById'"cloaffccd413d3e111ce7b7fea0a033db1a4').-inne HTMc+ = >'+addy_"texffccd413d3e111ce7b7fea0a033db1a4+'<\ <

вдрни насиндикат адвкати:

 • д. Иедин >ладимиров3
  адрес: у „"Панагюрищ“" 17
  тел.:052/ 61 31 20, GSM.: 098213636 3
  e-mail: Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloa2683f7dad1c61ebd47ae0c508875f592').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddy2683f7dad1c61ebd47ae0c508875f592c = iva_law' + '@';> addy2683f7dad1c61ebd47ae0c508875f592c =addy2683f7dad1c61ebd47ae0c508875f592c+ 'abv' + '.' + 'bg';> varaddy_"tex2683f7dad1c61ebd47ae0c508875f592c = iva_law' + '@'c+ 'abv' + '.' + 'bg';,documend.getElementById'"cloa2683f7dad1c61ebd47ae0c508875f592').-inne HTMc+ = >'+addy_"tex2683f7dad1c61ebd47ae0c508875f592+'<\ <
 • Ад. ана вв3
  адрес: у „"Панагюрищ“" 1 3
  тел:052/ 61 31 20, GSM.: 085832351 3
  e-mail: Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloa7061cde3924ec60c014c057ddffa3d4c').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddy7061cde3924ec60c014c057ddffa3d4cc = bonka_s' + '@';> addy7061cde3924ec60c014c057ddffa3d4cc =addy7061cde3924ec60c014c057ddffa3d4cc+ 'abv' + '.' + 'bg';> varaddy_"tex7061cde3924ec60c014c057ddffa3d4cc = bonka_s' + '@'c+ 'abv' + '.' + 'bg';,documend.getElementById'"cloa7061cde3924ec60c014c057ddffa3d4c').-inne HTMc+ = >'+addy_"tex7061cde3924ec60c014c057ddffa3d4c+'<\ <
 • Ад. дЃя Гюр3
  адрес: у „"Панагюрищ“" 1 3
  тел.:052/ 61 31 20, GSM.: 088667062 3
  e-mail: Тf321 имел адре> е защитен Џт Ѿпм ботовЀ. Тр бва да имате пуснат JavaSscript под ръжка, за да о вЀдат.> ,documend.getElementById'"cloa3a12bcd98d9fd7a300498c882709cc54').-inne HTMc = ';> varpriefic = ma' + 'il' + 'to';> varpathc = 'r' + 'ef' + '=';> varaddy3a12bcd98d9fd7a300498c882709cc54c = iuliangurov' + '@';> addy3a12bcd98d9fd7a300498c882709cc54c =addy3a12bcd98d9fd7a300498c882709cc54c+ 'abv' + '.' + 'bg';> varaddy_"tex3a12bcd98d9fd7a300498c882709cc54c = iuliangurov' + '@'c+ 'abv' + '.' + 'bg';,documend.getElementById'"cloa3a12bcd98d9fd7a300498c882709cc54').-inne HTMc+ = >'+addy_"tex3a12bcd98d9fd7a300498c882709cc54+'<\ <
> > > >
От медиитС Варн>
//div> >
нет>
ндет ли кква аколективна договарян?<
, моетапр дпрпятДо ДаКД
, но пр дпрпятДетапємо КД
о зм, но х таз итеисува/
єм мнеЂД <

<">

//div> >
<

//div> //div> //div> //div> >
>>>>> > naiv class= wrat janaihelpner">
>
h5p    :
>
back to top> //div>
> > fooltev id= jafoolten" class= wrat jafooltenv>>
егионалнисѾ уктурС наКНС>
РС БлагЂе гѻа>
 • lil class= ite-508r"<РС Ђура>
 • lil class= ite-509 current aectvte">РС Варн>
 • lil class= ite-5n02">РС Ведио ърнов>
 • lil class= ite-6247">РС ВЀде
 • lil class= ite-5117">РС ирц>
 • lil class= ite-5n27">РС абров>
 • lil class= ite-5137">РС брч>
 • lil class= ite-5141">РС унц>
 • lil class= ite-5n51">РС ърЊжал>
 • РС стеЂде>
 • lil class= ite-5n47">РС овч>
 • lil class= ite-518r"<РС онтан>
 • lil class= ite-5n9r"<РС ПазарЊжи3
 • lil class= ite-5202">РС ПенД3
 • lil class= ite-5217">РС леве
 • lil class= ite-5227">РС ловде
 • lil class= ite-5237">РС азгѻа>
 • lil class= ite-5241">РС ус>
 • РС Си исѳѻ>
 • lil class= ite-5246">РС диве
 • lil class= ite-5247">РС мояе
 • lil class= ite-528r"<РС лтраЗаггѻ>
 • lil class= ite-529r"<РС ърговищ>
 • lil class= ite-5302">РС аѽков3
 • lil class= ite-5317">РС уе
 • lil class= ite-5327">РС о>