Застраховка от СиВЗК

Можеш да получиш застраховка „Живот“, която е безплатна както за теб така и за твоя работодател!

Това е продукт, реализиран със съвместните усилия на КНСБ и Синдикалната взаимозастрахователна кооперация. СиВЗК е единственият лицензиран активно опериращ на пазара в Република България застраховател, който извършва животозастраховане на принципите на взаимността.

В портфейла на СиВЗК има продукти, които са „запазена марка” за КНСБ. За последните няколко години предлаганите услуги от взаимозастрахователя се подобриха и разшириха с над 30%.

Можеш да видиш всички продукти на СиВЗК на http://www.sivzk.com/